SEMINÁŘ  Seminář o kondici (funkčním tréninku) proběhne, pod vedením školitelky PhDr. Petry Vondráškové, Ph.D., v sobotu 7.9.2013 v Klatovech na Soukromé rehabilitační klinice fyzio P od 8:30 do 17:00 hodin.
 
Kurz je v rozsahu deseti výukových hodin, určený je pro sportovní trenéry, cvičitele, fyzioterapeuty i pro samotné aktivní sportovce a cena je 1900,- Kč.
 
Seminář bude započítán do kreditního systému UEFA A a vyšších licencí. Seminář je hodnocen za čtyři kredity.
Funkční trénink (FT) je současným hitem ve sportovní přípravě a fitness. Používá se hojně jako tréninková příprava a prevence zranění a přetížení u sportovců. Poprvé se začal používat ve fyzioterapii v terapii neuromuskulárních poruch. Obsahově je funkční trénink zaměřen na zlepšení flexibility, mobility, stability a koordinace.
 
Jde o trénink specifického pohybu, který nebyl proveden optimálně, ale který je pro sportovce důležitý v sportovním výkonu. Pohyb je trénován ve 3D, aby se jeho provedení účastnilo široké spektrum svalových skupin, nikoliv jednotlivý sval. Využívá se principů koaktivace, neuromuskulární reaktivity a stabilní nebo nestabilní distální opory - tedy cvičení v uzavřeném kinetickém řetězci.. Výsledkem je bezpečný pohyb na základě komplexní souhry agonistů a antagonistů provést změnu pozice segmentu a stabilizovat tělo ve všech osách.
 
Ke cvičení používáme váhy vlastního těla jako rezistence a různé pomůcky, které stimulují zapojení hlubokých a globálních svalů v součinnosti. 
 
Důležité je správné nastavení segmentů těla vůči sobě, které efektivněji aktivuje dynamické stabilizační mechanismy. Ve sportu nebo fitness se funkčním tréninku využívá při svalových dysbalancích, jako prevence úrazů, ke zkrácení rekonvalescence po úrazech atd.
 
Teoretická část: 
- principy funkčního tréninku
- svalová koordinace a její řízení
- základní kineziologie
- mechanismy motorické kontroly trupu, ramenního pletence, bederní páteře, pánve a dolní končetiny atd.
 
Praktická část:
- základy funkčního testování
- ukázky funkčního tréninku pro core-trup, ramenní, pánevní pletence, horní a dolní končetinu
- doporučení funkčního tréninku u vybraných sportovních aktivit
- balistický trénink
- trénink specifického úkolu atd.
 
Bližší informace na stránkách kurzu