"Zdvojení krajních pozic v klasickém rozestavení 4:4:2 nabízí celou řadu variant řešení kombinace v křídelních prostorech. V seriálu cvičení nabízím inspiraci pro tréninkový proces," říká autor článku na www.trenink.com.

Seriál jeho autor Jiří Formánek pojmenoval Křídelní hra v systému 4:4:2 a cílem je naučit hráče zakládat útoky a využívat pro kombinaci křídelní prostory.  

Herní cvičení je určeno pro věkovou kategorii starších žáků a dorostenců, cvičení jsem úspěšně použil i u dospělých. Cvičení patří do hlavní nebo závěrečné části tréninku.

Cíl herního cvičení:                            

Cílem herního cvičení je naučit hráče zákládat postupné útoky v klasickém rozestavení 4:4:2 a využívat pro vedení útoku křídelní prostory. V prvním díle seriálu se  zaměřujeme na nácvik uvolnění křídelního prostoru od krajního záložníka a náběhu do tohoto prostoru od krajního obránce. Finální přihrávku do prostoru dává středový záložník.    


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem jsou 2/3 rací plochy
- herní prostor sahá od brankové čáře až k čáře 20 metrů za polovinu
- na brankové čáře je postavena branka
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 10-16 hráčů do pole útočícího týmu
(c) 2 - 6 hráčů do pole bránícího týmu
- útočící tým je v rozestavení 4:4:2 bez brankáře
- bránící tým má brankáře a dva střední obránce
- akci zahajují stopeři útočícího týmu

Popis herního cvičení:

- akci zahajují stopeři přihrávkou mezi sebou
- poté následuje přihrávka na jednoho ze středových záložníků
- střední záložník na jeden, maximálně dva doteky míč vrací na druhého stopera
- střední obránce poté přihrává na krajního obránce na své straně
- krajní obránce míč přijme a vyvádí ho směrem brance soupeře
- přihrává na bližšího středního založníka
- v okamžiku, kdy záložník přijímá míč, tak uvolňuje křídelní prostor záložník
- krajní obránce se rozbíhá do uvolněného prostoru
- střední záložník přihrává na krajního záložníka, který se přesunul do středu
- krajní hráč míč vrací prvním dotykem na středního záložníka
- střední záložník posílá dlouhou přihrávku do křídla na rozběhnutého obránce
- obránce míč přijme a navádi si ho směrem k brance
- útočnici jsou v náběhu do pokutového území na přední a zadní tyč
- překříží se v náběhu
- druhý krajní záložník nabíhá do prostoru před pokutové území
- krajní záložník s míčem si vybírá jednoho z hráčů pro adresnou přihrávku

Varianty:

- akci je možné zahajovat výkopem/výhozem brankáře bránícícho týmu
- útočící tým může mít svého brankáře, který akce zahajuje  

Pomůcky:

- 1x branka
- 10x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE

Herní cvičení: Křídelní kombinace - předzápasový trénink