Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

2_gen_rameno_rameno_150 INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK  Středeční cvičení, na stránkách www.trenink.com, je určeno pro jednoho hráče a rozšiřujeme tak zásobník individuálních cvičení, které jsou vhodné pro všechny mládežnické věkové kategorie. Pooslední cvičení určené pouze pro jednotlivého hráče se jmenovalo Osmička s míčem u nohy.

Autorem příspěvku s názvem Vedení míče vnější stranou nohy ve čtverci je trenér Jiří Formánek. Individuální herní cvičení je vhodné pro nácvik a především rozvoj vedení a ovládání míče na malém prostoru, kde se předpokládáají časté změny směru. Důraz je kladen na vedení míče vnější stranou nohy.

Cvičení je určeno pro jednoho hráče hráčů, trenéři ho mohou i jako součást rozcvičení v běžném tréninku při větším počtu hráčů, předpokládá se větší počet čtvrců, tak aby v každém byli maximálně tři, čtyři hráči.

Cíl průpravného cvičení: 

Cílem průpravného cvičení je zlepšit u hráče technickou dovednost vedení a ovládání na malém prostoru. Po hráči pořadujeme vedení míče, který má hráč neustále pod kontrolou. Obraty s míčem kolem zapichovacích tyčí hráč provádí vnější stranou nohy (levá, pravá).

Organizace průpravného cvičení:

- prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 6x6 metrů
- rohy čtverce jsou vyznačeny zapichovací tyčí, případně velkým kuželem
- cvičení není potřeba provádět na fotbalovém hřišti, ale je možné využit například rovnou zahradu
- cvičení je určeno pro jednoho hráče
- hráč stojí s míčem u nohy na jedné ze stran čtverce

formanek_vedeni_mice_vnejsi_stranou_nohy_ve_ctverci_1

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráče s míčem u nohy
- míč vede u nohy a neustále ho má pod kontrolou
- vede ho pravou nohou proti směru chodu hodinových ručiček
- navádí míč na první zapichovací tyč, tak aby tyč měl po své pravé ruce
- následně tyč obchází tak, že míč vede vnější stranou nohy
- po obejití tyče navádí míč na další roh (tyč) čtverce
- cvičení se opakuje u čtyř rohů čtverce
- cvičení se doporučuje opakovat v několika sériích, pozor na dostatečný odpočinek
- důležité je správné technické provedení, následně se zaměřte na rychlost provádění

Varianty:

- je možné upravit velikost prostoru pro cvičení a to v závislosti na věkové kategorii
- hráč míč vede levou nohou, míč vede po směru chodu hodinových ručiček
- hráči je možné měřit délků celého cvičení, při dodržení správného technického provedení

Pomůcky:
- 1x míč
- 4x zapichovací tyče (velké kužely)