INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK  "Už od nejmenších hráčů je třeba pracovat na individuální technice, s důrazem na vedení a ovládání míče na malém prostoru, s častými změnami směru," říká autor příspěvku. Seriál cvičení má název Individuální technika s míčem. Cílem je naučit hráče ovládat míč na malém prostoru a procházet skrz slalom vytvořený ze tří zapichovacích tyčí, tak jako v předchozí části.
 
Cvičení může být buď součástí individuálního tréninku nebo jako součást průpravné části fotbalového tréninku pro tým. Cvičení je určeno pro jednotlivce, ale může se zapojit i více hráčů.
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je zlepšit u nejmenších hráčů individuální techniku při vedení míče ve slalomu. Hráč musí při vedení míče provádět časté změny směru, důraz klademe na techniku a plynulost vedení míče. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- na koncích herního prostoru jsou postaveny z kuželů branky
- ve středu prostoru je příčně postaven slalom
- slalom je tvořen trojicí zapichovacích tyčí
- cvičení je určeno pro jednotlivce
- hráč má k dispozici míč
- hráč stojí v jedné z branek s míčem u nohy
 
 
Popis herního cvičení:
 
- hráč během celého cvičení vede míč
- vždy ho má pod kontrolou
- míč navádí na levou tyč, obchází ji po pravé ruce
- následně míč vede na střední tyč
- obchází ji tak, že ji má po levé ruce
- míč vede dokola okolo střední zapichovací tyče
- poté míč vede na pravou tyč, tak aby ji měl po pravé ruce
- hráč pravou tyč z poloviny obkrouží
- následně míč vede na levou zapichovací tyč
- levou tyč obchází tak, aby ji měl po pravé ruce
- pak míč vede do cílové branky
- cvičení se opakuje z druhé strany
- další cvičení zahajuje vedením na pravou tyč
 
Varianty:
 
- cvičení hráči provádí "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru pro cvičení (dle věkové kategorie nebo kondiční náročnosti) 
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 4x kužely (kloboučky, velké kužely)
- 4x zapichovací tyč
 
TIP REDAKCE