INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK  "Vě všech mládežnických věkových kategoriích je třeba, aby hráči neustále pracovali na své individuální technice, především s důrazem na vedení a ovládání míče na malém prostoru, s častými změnami směru," říká autor dnešního cvičení.
 
Autorem příspěvku Jiří Formánek pojmenoval individuální cvičení Trojúhelník s míčem u nohy. Cílem cvičení je rozvíjet u hráčů vést míč na malém prostoru a procházet skrz trojúhelník vytvořený ze tří zapichovacích tyčí.
 
Cvičení může být buď součástí individuálního tréninku nebo jako součást průpravné části fotbalového tréninku pro tým. Cvičení je určeno pro jednotlivce.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem individuálního průpravného cvičení je zlepšit u mládežnických hráčů individuální techniku při vedení a ovládání míče v trojúhelníku. Hráč musí při vedení míče provádět časté změny směru, v cvičení je důraz kladen na plynulost vedení míče. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je trojúhelník
- v rozích trojúhelníku jsou zapicovací tyče
- cvičení je určeno pro jednotlivce
- hráč má k dispozici míč
- před začátkem cvičení hráč stojí ve středu jedné ze stran trojúhelníku
 
Popis herního cvičení:
 
- hráč během celého cvičení vede míč u nohy
- vždy ho má pod svou kontrolou
- hráč vede míč na horní tyč a obíhá ji po levé ruce
- poté pokračuje podél strany trojúhelníku k pravé dolní tyči
- tyč obíhá po levé ruce
- následně míč navádí na levou dolní tyč
- tuto tyč obíhá po pravé ruce
- pak dobíhá do místa, kde cvičení začínal
 
Varianty:
 
- cvičení hráči provádí "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru pro cvičení  
- cvičení je možné provádět jednou a druhou stranou
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 3x zapichovací tyč
 
TIP REDAKCE