Image Nedělní článek přináší další z řady aktualizovaných verzi cvičení z počátku fungování trenérského portálu www.trenink.com o kterým si myslíme, že by neměly zapadnout a být zapomenuty. Naposledy jste měli možnost připomenout si články popisující cvičení pro nejmenší fotbalisty s názvem Plážoví krabi a nebo také zábavné cvičení 1:1 s důrazem na rozhodování s názvem Drsňák nebo bábovka.

Herní cvičení s názvem Mrazík které je určeno minimálně pro deset fotbalistů nejmenších věkových kategorií, rozvíjí schopnost hráčů rychle reagovat na podněty při ovládání míče, týmově spolupracovat a uvědomit si důležitost jednotlivého hráče pro tým.

Cvičení je vhodné zařadit do průpravné nebo hlavní části tréninkové jednotky, vedle nejmenších fotbalistů si ho dokážou hodně dobře užít i dorostenci nebo i dospělí fotbalisté.


Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je zlepšit u ovládání a vedení míče u nejmenších fotbalistů, případně zábavnou formou zapracovat starší hráče před tréninkem v průpravné části, zlepšit jejich orientaci v prostoru, schopnost rychle měnit směr vedení míče a budovat týmovou soudržnost.

 

 

Mrazík - herní cvičeníPopis herního cvičení:

- hrací plocha má čtvercový tvar
- velikost hrací plochy je 30 x 30 metrů (dle počtu hráčů)
- cvičení je určeno pro 6-18 hráčů
- optimálním počtem je 10-16 hráčů
- hráči se pohybují pouze uvnitř herního prostoru:
(a) dva jsou bez míče -> "mrazíci"
(b) všichni ostatní hráči mají míč
- hráči s míčem vodí míč po hrací ploše
- tak, aby se jich hráči "mrazíci" bez míče nemohli dotknout
- naopak hráči bez míče "mrazíci" se snaží dotknout libovolného hráče s míčem
- v případě že se tak stane hráč na místě kde byl chycen začne driblovat
- cvičení skončí ve chvíli, kdy všichni hráči driblují s míčem
- další dvojici "mrazíků" tvoří poslední dva hráči, kteří vodili míč
- cvičení by mělo být časově omezeno na (45, 60, 75, 90) vteřin

Varianty:

- zvětší se počet hráčů bez míče na (3,4)
- hráč bez míče je pouze jeden
- hráči vedou míč pouze "slabší" nohou
- "mrazíci" mají míč a vedou ho "silnější" nohou, ostatní hráči ho vedou "slabší" nohou
- mužstvo se rozdělí na dva týmy, hráč bez míče je vždy po jednom z jednoho týmu
- hráč bez míče může zmrazit pouze hráče soupeřova týmu
- hráči si po "zmrazení" sednou a volní jsou:
(a) pokud hráč s míčem udělá kolem hráče kolečko s míčem
(b) pokud hráč s míčem sedícího hráče dotkne
- hráči se po "zmrazení" rozkročí a míč si vezmou do ruky:
(a) z této pozice ho může dostat jiný hráč, který mu provede míč mezi nohama
(b) z pozice ho vysvobodí druhý hráč který mu přihraje míč, zmrazený hráč mu hází míč na zpracování
- u menších dětí je motivujícím faktorem, když si na "mrazíky" zahrají trenéři

Pomůcky:

- 4x mety (kuželky, kloboučky)
- rozlišovací trika (2-3 barvy)
- 16x míč

 

TIP REDAKCE