INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK  Trenér Jiří Formánek je autorem seriálu individuálních cvičení s názvem Kondiční trojúhelníky pro dva. Organizačně jednoduché cvičení je určeno pro dvojici hráčů a cílem je rozvoj herní kondice, stejně jako u prvního dílu.
 
Na stránkách www.trenink.com vyšlo několik cvičení pro individuální trénink přihrávek. Pro dvojici hráčů byly určeny cvičení Přihrávky cik-cak ve dvojici nebo třeba také Dynamické přihrávky ve dvojici.
 
Individuální cvičení je určeno pro žáky, dorostence i dospělé. Cvičení je možné ho zařadit do individuálního tréninku, případně i do herního kruhového tréninku, který je možné zařadit v průběhu letní přípravy.  
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem individuálního průpravného cvičení je rozvíjet herní kondici specifickou formou, tedy ve spojitosti s herními prvky, jako je přihrávání a vedení míče. Náročnost cvičení regulujeme požadovanou intenzitou.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- prostorem cvičení je čtverec o velikosti 25x25 metrů 
- cvičení není potřeba provádět na fotbalovém hřišti, ale je možné využit například rovnou zahradu
- v tomto prostoru jsou postaveny dva pravoúhlé trojúhelníky
- trojúhelníky jsou od sebe vzdáleny přibližně 10 metrů
- trojúhelníky jsou orientovány na opačnou stranu 
- cvičení je určeno pro dvojici hráčů
- u každého trojúhelníku stojí jeden hráč
- hráči cvičneí začínají u pravého úhlu trojúhelníku
- jeden z hráčů mám míč
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč s míčem
- hráč s míčem přihrává na druhé ho hráče
- po odehrání míče obíhá jedn z vrcholů svého trojúhelníku
- hráč který míč přijme vede míč ve svém trojúhelníku
- obíhá libovolný vrchol svého trojúhelníku
- obíhá ho tak, aby 2x provedl míč přes spojnici dvou vrcholů
- poté co se dostane do prostoru pro možnou přihrávku na spoluhráče
- přihrává zpět na hráče který mu přihrával
- cvičení se opakuje 
- cvičení je možné provádět:
(a) na časový limit 
(b) počet opakování
 
Varianty:
 
- dle věkové kategorie je možné upravit velikost prostoru pro cvičení  
- hráči přihrávají a míč vedou pouze "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 6x zapicovací tyče
- rozlišovací trika