Image Na stránkách trenérského portálu trenink.com dnes přinášíme recenzi na knihu, která v podobě praktických cvičení volně navazuje na publikaci stejného autora Gymnastická průprava sportovce a hlavním důvodem jejího vzniku byly připomínky právě k nedostatku praktických cvičení.

Nakladatelství Grada Publishing, které vydalo publikaci s názvem Pohybová příprava dětí a podtitulem Kondiční a koordinační gymnastická cvičení si jako autora této bezesporu potřebné kuchařce nápadů a cvičení vybralo PhDr. Jaroslava Krištofiče , který se problematice sportovní gymnastiky věnuje od žákovských let a v současné době působí jako odborný asistent na FTVS UK.

Komu je tato kniha určena? Je jedno jestli pracujete v profesionálním klubu nebo klubu z vesnice, kde se hraje nejnižší soutěž, stejně jako jestli trénujete špunty z mladší přípravky nebo starší dorostence, tato publikace přináší více jak sto padesát praktických cviků, především koordinačního charakteru.

Recenzovaná kniha je, narozdíl od své předchůdkyně, zaměřena pouze na pohybovou přípravu dětí a co je nejdůležitější, tak zdůrazňuje specifika pro jednotlivá věková období. Celou knihou se nese myšlenka neučit hráče fotbalu gymnastice, ale pohled otočit na pohled co může gymnastika nabídnout fotbalistům.

Autor nabádá trenéry a učitele, aby při sportovní přípravě dětí nezapomínali na fakt, že je třeba zařazovat hravé a zábavné formy her a cvičení, které ale mnohdy vytlačuje stereotypní dril. Stejně tak je třeba mít stále v paměti, že u dětí není rozhodující aktuální výkon, ale postupné zvyšování výkonnosti, které je úměrné věku.

Publikace je určena pro trenéry všech sportovních specializací a i fotbaloví trenéři, především pak ti kteří pracují s mládeží, by si ji měli minimálně prolistovat. Není třeba se této knihy bát, text je psán populárně-naučnou formou, znát musíte opravdu pouze základy z odborné terminologie.

Obsah knihy

Kniha je rozdělena na čtyři základní kapitoly. V první kapitole Věkové zákonitosti se autor zaměřil na senzitivní období ve vývoji dětské motoriky. Druhá kapitola Pohybové učení je rozdělená na tři podkapitoly Jaké dovednosti si osvojovat a proč, Výběr talentů a Doporučené postupy. Třetí kapitola s názvem Cíle jsou na základě předchozích kapitol stanoveny cíle, které lze splnit gymnastickou průpravou. Poslední čtvrtá kapitola je nejobsáhlejší, její drtivou většinu tvoří katalog cvičení pro jednotlivá nářadí.

Věkové zákonitosti

Celá kapitola je uvedena otřepanou frází že dítě není malý dospělý. Neodpustím si na tomto místě zdůraznit, že snížení objemu zátěže u dětí nebo mládeže proti dospělým hráčům nestačí. Vyvarovat se je třeba rádoby úspěšným a ambiciózním trenérům a v některých případech i rodičů, kteří maximální výkon očekávají co možná nejdříve. Což je, a je třeba si to upřímně uznat, velice obtížné, protože výsledky mnohdy bývají jedinou odměnou pro trenéra, který se týmu soustavně věnuje i několik let.

Naopak druhým extrémem jsou velmi ambiciózní hráči, kteří si neúměrně zvedají individuálně tréninkové dávky, mnohdy necitlivě a kontra produktivně.

Autor varuje před ranou specializací, která by měla být až nadstavbou obecné výkonnosti a připravenosti, samozřejmě při respektování věkových zvláštností. Akcelerování jedinci dosáhnout výkonnosti brzo, ale obvykle nedosáhnou svého maxima a nejsou schopní si ji udržet.

V průběhu vývoje motoriky je třeba se postupně zaměřit na rozvoj obratnosti, rychlosti, pohyblivosti, dynamická síla a až nakonec statická síla.

Pohybové učení

Pohybové učení je je proces probíhající v čase a jeho základem je opakování, po kterém vznikají svalové pocity a v tomto případě mluvíme o naučení dovednosti. V zásadě platí pravidla, že v úvodu tréninku jde o strmé zlepšování a s časem přichází jeho zplošťování.

Cíle

Pro trenéry fotbalu mezi nejdůležitější cíle při tréninku pohybových gymnastických schopností svěřenců patří rozvoj koordinačních schopností, sladění jednotlivých tělesných segmentů a pohybu v plynulý rytmický pohyb. Cílem je také rozvíjet svalové schopnosti, aby hráči byli schopní provádět požadované pohyby, opakovat je a to bez vysokého rizika zranění z důvodu únavy. Rozvoj flexibility a umění naučit hráče padat je dalším žádaným důsledkem gymnastické cvičení.

Obecně lze říci, že cílem hráče naučit široké škále různorodých pohybových zkušeností a vjemů, což jim následně umožní účelně řešit složitější situace. stranou nezůstávají ani morálně volní vlastnosti jako schopnost koncentrovat se, stabilizovat svoji výkonnost a naučit se ovládat emoce.

Složky gymnastické průpravy

Nejobsáhlejší kapitola v úvodu nabízí nahlédnutí do teoretických zákoutí, především v kapitolách Kondice a Koordinace a následně je autorem nabídnut katalog Kondičně-koordinačních cvičení, který je rozděleny do více jak desítky podkapitol podle pomůcek, které ke cvičení používáme.

Každé jednotlivé cvičení je vedle svého názvu a popisu doplněno o černobílou ilustrující fotografii. U některých cvičení autor doplnil i možné modifikace. Celkem v katalogu čtenáři najdou 155 ukázkových cvičení.

Závěr

Publikace se snaží o srozumitelnou formu, což se daří i z toho důvodu, že převážnou část knihy tvoří katalog Kondičně-koordinačních cvičení, který je svým rozsahem dostačující.

Každý trenér mládeže by si velmi pozorně měl přečíst především o senzitivních obdobích pro tu či onu věkovou kategorii a jak je v knize zmíněno, nepohlížet na děti jako na malé dospělé.

Kladné lze hodnotit i podkapitolku o psychické kompenzaci, naopak o té fyzické toho v knize nenajdete a když, tak bez ilustrujících obrázků.Knihu Pohybová příprava dětí (Koordinační a kondiční gymnastická cvičení) si můžete zakoupit na stránkách www.sportfotbal.cz.

Knihu k recenzi pro portál trenink.com za nakladatelství Grada Publising laskavě poskytla RNDr. Ivana Kočí

{comment}