Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

2_gen_dvojite_polehavaniPondělní článek trenéra a editora Jiřího Formánka trenérského portálu www.renink.com zcela volně navazuje na cvičení trenérky Moniky Polákové s podobným názvem Přebíračka míče a na jedno z jednoduchých cvičení trenéra Libora Musila.

Název dnešního cvičení je Přebíračka míče v kruhu, cílem cvičení je zlepšit pohyb směrem k míči, výběr místa, způsob přihrávání, naražení míče prvním dotykem a orientaci v prostoru.

Cvičení je určeno pro týmy již od věkové kategorie přípravek, je vhodné ho zařazovat do průpravné části tréninkové jednotky jako součást herního rozcvičení nebo opakování zakladních herních činností hráčů.


Cíl průpravného cvičení: 

Cílem dnešního průpravného cvičení, které je zamýšleno jako herní část "rozcvičení" je zlepšit individuální herní činnosti jednotlivých hráčů jako je pohyb hráčů bez míče, výběr místa, různé způsoby přihrávání, naražení prvním dotykem a orientace na malém prostoru, kde se pohybuje více míčů a hráčů.

formanek_prebiracka_mic_v_kruhu_1_2013

Popis průpravného cvičení:

- herním prostorem je kruhu o poloměru 10-15 metrů
- cvičeni je určeno pro deset hráčů do pole
- osm hráčů je rozestaveno po obvodu kruhu
- dva hráči se volně pohybují uvnitř kruhu
- dva hráči na obvodu (A)+(B) mají míč
- do každé jednotlivé akce se postupně zapojují tři hráči:
- akci zahajuje hráč (M) pohybem (1) proti hráči s míčem (A)
- hráč s míčem (A) dává přihrávku (2) na hráče (M)
- po přihrávce hráč (A) vyráží (3) do prostoru
- od hráče (M) dostává narežen prvním dotykem (4) míč
- hráč (M) přebíhá (5) na místo hráče (A) - hráč (A) pak nahrává (6) na libovolného dalšího hráče na obvodu bez míče
- hráč (A) si pohybem (7) říká o míč a jde proti hráči (C)
- současně probíhá ta samá akce pro druhý míč

Varianty:

- lze zvětši počet hráčů na obvodu až na 14
- zvětší se počet používaných míčů o +2-3 (3,4)
- uvnitř kruhu se pohybují 3-4 hráči
- celá akce probíhá pouze na jeden dotek
- hráči naopak mají povinný počet doteků (2,3)
- hráč před přihrávkou na obvodu krátce vede míč

Pomůcky:

- mety na vyznačení kruhu 6-12x
- 2x míče (3-4x míče)