Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

2_gen_letadlo_1_1_150Dnešní článek volně navazuje na cvičení trenérky Moniky Polákové s podobným názvem Přebíračka míče a na jedno z jednoduchých cvičení trenéra Libora Musila.

Název dnešního cvičení je Přebíračka míče v kruhu, a stejně jako v první variantě je cílem cvičení je zlepšit pohyb směrem k míči, výběr místa, způsob přihrávání, naražení míče prvním dotykem a orientaci v prostoru.

Cvičení je určeno pro týmy již od věkové kategorie přípravek, je vhodné ho zařazovat do průpravné části tréninkové jednotky jako součást herního rozcvičení nebo opakování zakladních herních činností hráčů.


Cíl průpravného cvičení: 

Cílem dnešního průpravného cvičení, které je zamýšleno jako herní část "rozcvičení" je zlepšit individuální herní činnosti jednotlivých hráčů jako je pohyb hráčů bez míče, výběr místa, různé způsoby přihrávání, naražení prvním dotykem a orientace na malém prostoru, kde se pohybuje více míčů a hráčů.

 

formanek_prebiracka_mic_v_kruhu_2_2013

Popis průpravného cvičení:

- herním prostorem je kruhu o poloměru 10-15 metrů
- cvičeni je určeno pro deset hráčů do pole
- osm hráčů je rozestaveno po obvodu kruhu
- dva hráči se volně pohybují uvnitř kruhu
- čtyři až pět hráčů má míč
- popisi cvičení je pro jednu trojici pracujících hráčů
- do každé společně akce se postupně zapojují šest hráčů:
- akci zahajuje hráč (N) pohybem (1) proti hráči s míčem (A)
- hráč s míčem (A) dává přihrávku (2) na hráče (N)
- po přihrávce hráč (N) vede míč (3) do prostoru
- vede míč až do doby než je ve stejné pozici druhý hráč v kruhu (M)
- současně si vymění přihrávky (4)
- hráč (N) si jde (5) pro přihrávku od hráče (M)
- hráč dává přihrávku (6) na hráče (B) na obvodu kruhu bez míče
- hráč (N) běží na pozici hráče (A), který mu dával přihrávku (2)
- po odehrání přihrávky (2) se hráč (A) uvolňuje do prostoru
- celá akce se opakuje

Varianty:

- lze zvětši počet hráčů na obvodu až na 16
- uvnitř kruhu se pohybují 4 hráči, doporučeno pro 16 hráčů na obvodu
- úvodní přihrávka na hráče je provedena autovým vhazováním
- celou akci hráči provádí "slabší" nohou

Pomůcky:

- mety na vyznačení kruhu 6-12x
- 4x-8x míč