3D ANIMACE  První díl seriálu Technika a kondice s míčem je inspirován tréninkovým cvičením Liverpool FC Academy, které v sobě kombinuje rozvoj kondiční stránky herního výkonu a rozvoji techniky, podobně jako v cvičení Skotské běhy s míčem (5.část).
 
Cvičení, které je organizačně nenáročné, je vhodné zařazovat do tréninkové jednotky, která je zaměřena na rozvoj, případně obnovu kondice. S ohledem na věkovou kategorii a záměry trenéra je možné upravit velikost herního prostoru a počet hráčů zapojených do cvičení. 
 
Cíl herně-kondičního cvičení:
 
Cílem herně-kondičního cvičení je je rozvoj kondice specifikou formou, s využitím běžných hráčských herních činností jako je vedení míče, přijmutí míče a přihrávky. Hráči v cvičení pravidelně střídají vedení míče, dlouhé příčné přihrávky a intenzivní běžecký úsek. 
 
 
Organizace herně-kondičního cvičení:
 
- herním postorem cvičení je obdélník 
- rozměry obdélníku jsou 15x22 metrů
- cvičení je určeno pro šest hráčů do pole
- hráči stojí po trojicích v rozích na delší straně
- první z trojice hráčů má u nohy míč
- cvičení je organizováno proudovou metodou   
 
 
Popis herně-kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajují oba dva hráči s míčem
- vedou míč u nohy po kratší straně herního prostoru
- s míčemu nohy obíhají koncový kužel
- po oběhnutí kuželu přihrávají po diagonále
- na dalšího hráče v druhém zástupu
- po odehrání míče hráči sprintují po kratší straně na konec svého zástupu
- cvičení se neustále opakuje
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost (zvětšit/zmenšit) herního prostoru
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- po odehrání mčíe hráči provádí obratnostní cvik (kotoul, leh, sed, otočení, ...)
- je možné zvětšit počet hráčů na (8,10)
 
Pomůcky:
 
- 2x míč
- 4x mety (kloboučky, kuželky)
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Kondiční cvičení: Rychlostní vytrvalost ve čtverci s míčem (2.část)