Soubojové situace jeden na jednoho jsou alfou a omegou současného fotbalu. Vědomi jsou si toho i autoří portálu www.trenink.com, kteří publikovali zajímavé články 1:1 na dvě branky nebo velice zábavné Drsňák nebo bábovka.

Herní cvičení Vyber si míč a zakonči 1:1 rozvíjí hráčské schopnosti při řešení soubojových situací jede na jednoho (1:1) a to jak z pohledu útočícího, tak bránícího. V cvičení hraje velkou roli moment překvapení a přímočarost vedení akce, tak jako v Jeden na jednoho (1:1) s bočním postavením obránce.

Cvičení je vhodné jak pro fotbalisty z přípravek, tak pro týmy dorostenců a dospělých. Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, od hráčů vyžadujme zápasové nasazení a pěstujeme touhu vstřelit branku.


Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je dát a naučit útočíci hráče zodpovědnosti, dát jim možnost rozhodování pro který míč se rozhodnou a následně trvat na efektivním vyřešení mikrosituace jeden na jednoho (1:1) s důrazem na dohrání každé akce. Útočící hráč musí využít momentu překvapení, faktu že je o jeden až dva kroky vpředu před bránící hráčem. Obránce se snaží okamžitě reagovat na pohyb útočníka a pokouší se ho vytlačit z dobré střelecké pozice.
 Popis herního cvičení:

- herním prostorem jsou přibližně 2/5 hrací plochy
- obvykle v prostoru prodlouženého pokutového území
- na brankové čáře stojí branka
- 5-12 metrů před vápnem jsou umístěny dva barevně odlišené kužely
- rozestup těchto kuželů je 8-15 metrů
- před každou akcí je u těchto dvou kuželů míč
- poslední kužel je umístěn 5-10 metrů od těchto kuželů
- vše je patrné z diagramu
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 6-16 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na obránce a útočníky
- obránce stojí na hraně pokutového území
- útočící hráč na obvodu středového kruhu
- útočník bez míče se rozbíha a dobíha k vrcholu pomyslného trojúhelníku
- ještě než tento vrchol mine, musí vykřiknout barvu kuželu
- v našem případě buď modrá nebo bílá
- s míčem u tohoto kuželu se pak pokouší zakončit akci 1:1
- před vrcholem trojúhelníku může provádět klamavé pohyby
- bránící hráč reaguje na barvu kuželu od útočníka
- a snaží se:
(a) dostat se co nejrychleji k míči
(b) vytlačit útočícího hráče do nevýhodné pozice
(c) znemožnit útočícímu hráči zakončení a vstřelení branky
- akce má časový limit maximálně 20 vteřin
- je třeba dbát poměru intervalu zatížení a odpočinku
- týmy bránících a útočících hráčů se střídají

Varianty:

- barvu kuželu od kterého se bude hrát míč určuje:
(a) trenér
(b) bránící hráč - musí být dále od míče
- týmy (jednotlivci) soutěží o větší počet vstřelených branek
- bránící hráč mění výchozí polohu (sed, leh, dřep)

Pomůcky:

- 1x velká branka
- 3x mety (kuželky, kloboučky) - 2 různé barvy
- rozlišovací trika
- 12x míč

Tipy redakce

Naraž si a vyřeš 1:1 nebo jdi na centr
Cílem herního cvičení je dát hráči možnost rozhodnutí, vybrat si pro spolupráci hráče v křídelním prostoru a nabíhat na jeho centrovaný míč nebo se rozhodnout pro řešení situace jeden na jednoho (1:1). Bránící hráč reaguje, stejně jako v utkání, na rozhodnutí útočících hráčů.

Braň jednoho nebo dva útočníky
Cílem herního cvičení je budovat u bránících hráčů sebevědomí, hráči se sami rozhodují zda si troufnou na řešení situace 1:2 nebo pouze 1:1. Ofenzivní hráči se podle chování bránícího hráče snaží prosadit v početně stejné situaci jeden na jednoho nebo využít početní výhody a vyřešit situaci dva na jednoho.

Naraž si nebo jdi a řeš situaci 1:1
Cílem herního cvičení je dát hráči možnost rozhodnutí jak situaci jeden na jednoho (1:1) vyřešit, zda se pokusit vedením míče se dostat do výhodné pozice a zakončit nebo si s bránícím hráčem míč narazit a jít do čelního souboje 1:1, kde je velké riziko prohraného souboje. Bránící hráč regaguje, stejně jako v utkání, na rozhodnutí útočícího hráče.