2x VIDEO VARIANTA  Nácviku rychého prostiútoku jsme s ena stránkách portálu fotbalových trenérů www.trenink.com naposledy věnovali v cvičeních Rychlý protiútok 3:2 s překřížením nebo Variabilní rychlý protiútok 4:2, kde o výsledné podobě útoku rozhoduje hrotový útočník.
 
Herní cvičení Rychlý protiútok 4:2 do volného prostoru v sobě kombinuje nácvik rychlého protiútoku, centrovaných míčů z křídelních prostorů, výběru místa v pokutovém území a zakončení.
 
Cíl herního cvičení:
 
Cílem cvičení nácvik rychlého protiútoku z poloviny hrací plochy do otevřeného prostoru. Přihrávka do volného prostoru jde z poloviny hrací plochy do křídelního prostoru, finální přihrávka směřuje z křídelního prostoru na tři útočící hráče. 
 
 
Organizace herního cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- cvičení je určeno pro:
(a) 10-16 hráčů do pole
(b) 2 brankáře 
- na půlící čáře pozice krajních hráčů (B) a (F) dva metry od autové čáry
- na půlící čáře a středovém kruhu hráči na pozicích (A) a (E)
- obránci (X) a (Y) stojí na brankové čáře na úrovni boku pokutového území
- útočníci (C) a (D) stojí vedle obránců (X) a (Y)
- hráči (B) a (F) mají u nohy míč
 
 
Popis herního cvičení:
 
- hráč (B) s několikrát vymění přihrávku s hráčem (A)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku do křídelního prostoru
- kam se rozbíhá krajní hráč (B)
- hráč (A) se po přihrávce do křídla sprintuje k brance
- v okamžik dlouhé přihrávky vybíhají z prostoru brankové čáry útočníci (C) a (D)
- kteří si hledají prostor pro zakončení
- současně s útočníky vybíhají z brankové čáry obránci
- kteří pozičně obsazují prosotr před brankou
- krajní hráč (B) míč přijme, navádí ho k brance
- a adresou centrovnaou přihrávkou hledá nabíhající hráče
- po zakončení akce se cvičení opakuje z druhé strany
 
Varianty:
 
- cvičení je možné provádět pouze na jedné straně
- je možné upravit základní postavení hráčů (A,B, E,F) 
- přihrávku do volného prostoru dává hráč (B) - video varianta
- hráč (B) míč navede do středu, hráč (A) nabíhá do tandemu - video varianta
- přihrávka z křídelního prostoru jde po zemí na hráče nabíhajícího z poloviny
- do náběhu jde i druhý středový hráč (E) 
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 10x míč
- 4x mety (kužely, kloboučky)
- rozlišovaí trika (2 barvy)
 
 TIP REDAKCE 
Průpravná hra: Maximální presink a rychlý protiútok