Kombinuj 2:2 při rozcvičeníNa stránkách trenérského portáu www.trenink.com vyšly cvičení s názvem Kondiční masakr 2:2 primárně zaměřené na rozvoj kondice a herní cvičení Kombinuj 2:2 ve čtverci s nahrávači zaměřené na mikrokombinace.   

Autorem dnešního průpravného cvičení Kombinuj 2:2 ve čtverci při rozcvičení je trenér Jiří Formánek, který využil podobnou organizaci cvičení jako v předchozích dvou případech, ale tentokrát se jedná o cvičení vhodné do rozcvičení v úvodu tréninku.

Cvičení je určeno pro úvodní část tréninkové jednotky, zvládnou ho již hráči starší přípravky.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je v herní čáti rozcvičení připravit hráče na zatížení v hlavní části tréninkové jednotky. Po hráčích požadujeme správný výběr místa, rychlou kombinací maximálně na dva doteky, v případě nutnosti dynamické vedení míče.Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce má 16 metrů
- herní prostor je vyznačen pomocí met
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na na dva týmy 4:4
- každý tým tvoří dvě dvojice
- ve středu herního prostoru je po dvojici z každého týmu
- v rozích herního prostoru jsou naražeči z obou týmu
- narážeči z jednoho týmu stojí na uhlopříčce
- jeden z nahrávačů každého týmu má míč
 
Popis průpravného cvičení:

- jednotlivou akci zahajují týmy současně
- hráči ve středu se nabízejí pro přihrávku od narážeče
- cílem hráčů je kombinovat na omezený počet doteků
- a přenášet hru mezi svými narážeči
- tak aby kombinace byla pravidelná
- dvojice uprostřed herního prostoru se nenapadají
- doporučený interval zatížení je 45 vteřin
- následně si hráči vymění pozice
- cvičení je doporučeno opakovat minimálně 4x
 
Varianty:

- dle záměrů trenéra lze manipulovat s délkou intervalu zatížení
- hráči mohou cvičení provádět "slabší" nohou
 
Pomůcky:

- 2x míč
- 4x meta (klobouček, kuželka)
- 8x rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE