VIDEO  Postupný útok byl na stránkách www.trenink.com obsahem článku s názvem Postupný útok s napadáním. Dnešní cvičení v sobě kombinuje nácvik jednoduchého postupného útoku a nácviku zakončení.
 
Dnešní cvičení má název Střelba s trojitým naražením. Cílem cvičení je naučit hráče zakončit akci středem hrací plochy, které předchází několik jednoduchých naražení. Finální přihrávka směruje do pokutového území. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je naučit hráče postupnému útoku středem hrací plochy, který končí zakončenímcelé akce. Postupný útokje realizován formou jednoduché kombinace a několikrát opakovaných naražení, do kterých je zapojena čtveřice hráčů.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem jsou 3/5 hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 5-8 hráčů do pole
- brankář chytá v brance
- rozehrávající hráč stojí před středovým kruhem
- na druhé straně než stojí branka
- druhý hráč stojí na čáře středového kruhu, na polovině kde je branka
- třetí hráč stojí v prostoru mezi velkým vápnem a  středový kruhem
- zakončující hráč stojí před velkým vápnem 
- rozehrávající hráč má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje rozehrávající hráč přihrávkou na hráče před sebe
- hráč míč sráží prvním dotykem na jednu stranu pro rozehrávajícího
- otáčí se na druhou stranu a uvolňuje se pro naražení
- rozehrávající dává kolmou přihrávku na dalšího, třetího hráče
- ten opět prvním dotykem míč sráží na volného hráče
- sražení jde na druhou stranu než u předcohzího hráče
- poté následuje kolmá přihrávka na zakončujícího hráče
- ten míč sklepává zase na opačnou stranu než předchozí hráč
- otáčí se na opačnou stranu a očekává finální přihrávku
- třetí hráč dává finální přihrávku do pokutového území
- útočník akci zakončuje prvním dotykem
- po akci se hráči posouvají o jednu pozici směrem k brance
 
Varianty:
 
- úvodní přihrávka je zahrávána z větší hloubky pole
- útočník musí míč přijmout a až poté zakončit
- zástup hráčů je více v hloubce hrací plochy
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 10x míč
 
 TIP REDAKCE