Tréninkovým cvičením navazujeme na cvičení publikované v minulém týdnu Hra 7:7 nohou i rukou se dvěma míči.

Tato modifikace cvičení je organizována v menších skupinách, název je Hra čtveřic se dvěma míči, určena je pro dvanáct až šestnáct hráčů do pole, kde důraz klademe především na správnou orientaci v prostoru, předvídavost, výběr místa, aktivní zapojení se do hry, schopnost správně se rozhodovat a především schopnost ovládat míč.

Cvičení je určeno především do průpravné části tréninkové jednotky, kde plní úlohu zapracování hráčů do složitějších herních podmínek a určeno je pro žákovské týmy a starší kategorie. Vhodné i jako součást předzápasového rozcvičení.

 

Tipy na cvičení zaměřená na spolupráci hráčů:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem dnešního průpravného cvičení je připravit hráče na trénink obsahující složitější herní situace, zapracovat organismus na následné zatížení, zlepšit schopnost hráčů orientovat se v prostoru, reagovat na několik podnětů, v tomto případě dvojici míčů, schopnost zapojit se do kombinace, zapracovat se při zakladních herních činnostech a při ovládání míče na přehušťěném prostoru.

 

 

Díky malému počtu hráčů v každé skupině a dvojici hráčů je cvičení i kondičně velmi náročné.

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec o straně 35 metrů
- cvičení je určeno pro 12-16 hráčů do pole
- hráči jsou rozděleni do barevně rozlišených čtveřic
- každý čtveřice má k dispozici dva míče
- doporučuje se aby míče pro jeden tým byly dva různé typy
- oba dva týmy a všichni hráči se pohybují uvnitř hrací plochy

 

Popis průpravného cvičení:

- hráči každého týmu si přihrávají:
(a) oběma míči nohou
(b) jedním míčem nohou a druhým míčem rukou
(c) oběma míči nohou
- hráči s míčem nemají omezený počet dotyků
- při přihrávkách si hráči míče ani soupeřových hráčů nevšímají
- nenapadají je, neodebírají míč
- cílem je udržet oba dva míče v permanentní kombinaci

Varianty:

- při práci s nohou mají hráči omezený počet doteků (1,2,3)
- lze upravit velikost hracího prostoru:
(a) čtverec 30x30 metrů
(b) čtverec 40x40 metrů
(c) obdélník 40x30 metrů
- rukou si hráči míč přihrávají určeným způsobem:
(a) pouze jednou rukou
(b) přihrávkou o zem
(c) autovým vhazováním
- míč "nohou" si přihrávají pouze tou "slabší"
- po každém přijmutí míče provedou s míčem:
(a) kličku
(b) stahovačku
(c) otočení
(d) změnu směru pohybu s míčem

Pomůcky:

- 16x rozlišovací trika
- 8x míč
- 4x mety (kloboučky, kuželky)

 

TIP REDAKCE