Na portálu fotbalových trenérů www.trenink.com vyšly v předcházejících letech již dvě podobné hry Hra čtveřic se dvěma míči a nebo Hra 7:7 nohou i rukou se dvěma míči od trenéra a editora tohoto magazínu Jiřího Formánka, který dnes přichází s dalším podobným průpravným cvičením, tentokrát pro dvojici hráčů.

Název dnešního cvičení je Přihrávky dvojic ve 4 čtvercích, cvičení je zaměřeno na zapracování hráčů před hlavní částí tréninkové jednotky, zaměřeno je na ovládání míče, přihrávání, schopnost přihrávku dobře načasovat, orientovat se v přehuštěném prostoru a od hráčů je vyžadován aktivní přístup a dobrý výběr místa.
 

Cvičení je určeno především do průpravné části tréninkové jednotky, kde plní úlohu zapracování hráčů do složitějších herních podmínek a určeno je pro týmy přípravek a starší kategorie.

 

Cíl průpravného cvičení:


Cílem dnešního průpravného cvičení je připravit hráče na trénink obsahující složitější herní situace a zapracovat organismus na následné zatížení. Zaměřeno je na ovládání míče, přihrávání, schopnost přihrávku dobře načasovat, orientovat se v přehuštěném prostoru a od hráčů je vyžadován aktivní přístup a dobrý výběr místa.

 Popis průpravného cvičení

- herním prostorem cvičení je čtverec o straně 40 metrů
- herní prostor je následně rozčtvrcen na čtyři menší čtverce
- cvičení je určeno pro 10-18 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení do dvojic
- každá dvojice má jeden míč - míč pak má libovolný hráč z dvojice
- hráči pohybující se s míčem nemají omezený počet doteků
- úkolem dvojice hráčů je přihrávat si tak: (a) aby přihrávka šla vždy z jednoho čtverce do dalšího
(b) hráč nesmí dostat zpět přihrávku do stejného čtverce odkud vyšla
- příklad je zřejmý z chování dvojice hráčů A a B:
(a) hráč A dává přihrávku na hráče B do jiného čtverce
(b) hráč A okamžitě mění pozici do jiného čtverce
(c) hráč B dává přihrávku na hráče A do dalšího čtverce
(d) hráč B opět mění pozici
(e) hráč A krátce vede míč a přihrávkou hledá hráče B

Varianty:

- lze manipulovat s velikostí hrací plochy:
(a) strana o délce 50 metrů
(b) strana o délce 30 metrů
- hráč mají omezený počet doteků (2,3,4)
- vždy jeden hráč má omezený počet doteků na (1), druhý hraje neomezeně
- hráči mají na vedení míče omezený časový limit (5,10,15) vteřin
- hráči provádí přihrávky předem stanoveným způsobem (nárt, placírka, ...)
- hráči při přesunu provádí obratnostní cvik (otočka, změna směru, ...)
- hráči krátkém vedení míče musí rychle změnit směr a dát "skrytou" přihrávku

Pomůcky:

- 9x mety (kuželky, kloboučky)
- 10x míč
- rozlišovací trika dle potřeby

 

TIP REDAKCE