Autor Jiří Formánek se na stránkách web magazínu fotbalových trenérů trenink.com již v cvičení Udrž míč v situaci 5:3, při zisku míče vystřel věnoval nácviku napadání hráčů s míčem, vytváření presinkových situací. Snahou bránících hráčů je konstruktivní odebrání míče a následné pokud možno co nejrychlejší zakončení.

Úterní cvičení Držení míče na dva doteky 8:4 na 4 branky je do tréninkové jednotky zařadit při různém počtu hráčů. Úkoly jsou pro dva týmy různé, první tým se snaží kombinovat a udržet míč pod svou kontrolou, druhý tým pak vytváří presinkové situace a po konstruktivním získání míče se pokouší o zakončení akce.

Cvičení je určeno prakticky pro všechny věkové kategorie, zvládnou ho vyspělé týmy připravek, ale autor ho doporučuje především pro týmy žáků, dorostenců a dospělých.Cíl průpravné hry:

Cílem průpravné hry je naučit hráče početnějšího týmu kombinovat a udržet míč pod svou kontrolou i přes omezený počet doteků (jeden, dva) a napadající bránící hráče, kteří se mají okamžitě po konstruktivním získání pokusit o zakončení akce do jedné ze čtyř branek na obvodu hrací plochy. Od hráčů držících míč vyžadujeme především dobrý výběr místa a komunikaci.


 

Popis průpravné hry:

- herním prosorem je čtverec
- velikost strany čtverce je 40 metrů
- ve středu každé strany je umístěna malá branka
- všechny 4 branky jsou široké 2 metry
- hra je určena pouze pro hráče do pole
- minimální počet hráčů je 12
- hráči jsou rozdělení na tři barevně odlišené týmy (4:4:4)
- v jednotlivém intervalu vždy nastupují dva týmy proti jednomu 8:4
- 8 hráčů početnějšího týmu:
(a) má počet doteků omezen na dva (2)
(b) se snaží si dát 8 nepřerušených přihrávek
(c) za 8 nepřerušených přihrávek získají bod
- čtyři bránící hráči:
(a) napadají soupeřovi hráče a pokouší se o konstruktivní získání míče
(b) v případě zisku míče zakončují do libovolné branky na obvodu
- interval zatížení je od 45 vteřin do 3 minut
- po skončení intervalu si týmy pozice vymění
- 4 členný tým tak v jedné sérii odehraje:
(a) 2 intervaly jako tým, který se sdnaží míč udržet
(b) 1 interval jako tým, který se míč snaží získat (kondičně náročné)
- týmy soutěží o větší počet vstřelených branek

Varianty:

- hráči držící míč mají počet doteků omezen na (1,3)
- hráči si mohou přihrát pouze "slabší" nohou
- lze upravit velikost hrací plochy (30x30 m, 50x50m)
- počet hráčů lze zvětšit na:
(a) 10:5
(b) 12:6
(c) 14:7

Pomůcky:

- 4x mety (navyznačení hrací plochy)
- 4x branky nebo 8x mety nebo zapichovací tyče (na vyznačení branek)
- 10x míč
- rozlišovací trika (3 barvy)