Rozvoji rychlostní vytrvalosti a obratnosti jsme se na stránkách www.trenink.com v poslední době věnovali v cvičeních Kondiční naražení ve středním pásmu nebo Kondiční vedení míče s trojúhelníkem, obě dvě cvičení probíhají s míčem a mají herně-kondiční podobu.

Naproti tomu cvičení Rychlostní vytrvalost ve tvaru M je, podobně jako třetí část cvičení Rychlostní vytrvalost ve čtverci s míčem, čistě kondičním cvičením do kterého v jedné variant je možné zařadit míč, ale jinak cvičení probíhá bez míče s důrazem na maximální intenzitu provádění. 

 

Tipy na kondiční cvičení zaměřené na rychlostní vytrvalost:

 

Cíl kondičního cvičení:

Cílem kondičního cvičení je rozvíjet koordinační, obratnostní a rychlostně-vytrvalostní schopnosti hráčů pomocí běhu a častých změn směru běhu. Běh probíhá maximální možnou intenzitou, po hráčích požadujeme maximální úsilí a koncentraci.

 

 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry jsou 12x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- v těžišti herního prostoru je postaven kužel
- dvě dvojice kuželů jsou rovnoměrně postaveny na spojnici těžiště:
(a) levého horního rohu herního prostoru
(b) pravého horního rohu herního prostoru
- spojnice kuželů tvoří tvar písmene M
- cvičení je určeno pro 4-8 hráčů do pole
- hráči stojí v levém dolním rohu herního prostoru 

 

 

Popis kondičního cvičení:

- hráč vyráží k levému hornímu rohu herního prostoru
- metu obíhá a pokračuje během k metě v těžišti
- metu opět obíhá a vrací se k metě v levém horním rohu
- hráč se znovu vrací k metě v těžišti 
- po oběhnutí mety v těžišti hráč pokračuje k metě v pravém horním rohu
- po oběhnutí rohové mety se hráč vrací do těžiště herního prostoru
- hráč oběhne středovou metu a pokračuje zpět k pravému hornímu rohu
- po oběhnutí rohové mety pokračuje do cíle v pravém dolním rohu

 

Varianta 1

 

Varianta 2

 

Varianta 3

 

Varianta 4

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči mohou v cvičení startovat paralelně v protisměru
- hráči cvičení provádí s míčem, případně "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 9x kužel (meta, klobouček, zapichovací tyč)
- případně 5x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE