Cvičením pro úvodní část a rozcvičení tréninku jsme se věnovali v cvičeních Načasovaná přihrávka do běhu nebo Naražení míče a diagonální naběhnutí, v organizačně nenáročném cvičení hráči kombinují, naráží míč a nabíhají si do volného prostoru.    

Pohybovou hru s názvem Štafetová honička ve čtverci na svém tréninku používá trenér Vít Caudr, v současné době - mimo jiné - trenér věkové kategorie U15 v FK Meteor Praha VIII a organizátor letního fotbalového kempu, který cvičení natočil v rámci projektu Natoč cvičení na svém tréninku!, což může kterýkoliv náš čtenář.


Tipy na cvičení pro úvodní část tréninku:

 

Cíl pohybové hry:

Cílem pohybové hry připravit hráče v úvodní části tréninku při rozcvičení na zatížení v hlavní části tréninku. V pohybové hře je cílem je rozvíjet u hráčů, soutěživou a zábavnou formou, schopnost rychle se rozhodovat, předvídavost měnit směr pohybu, reagovat na pohyb spoluhráčů a protihráčů. Vedle toho pomáhá u hráčů rozvíjet schopnost soustředění, pozornost a správnou orientaci v čase a prostoru.

 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<
 

Organizace pohybové hry:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 12x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí čtyř kuželů
- rohy herního prostoru jsou "domečky" pro chytající hráče
- cvičení je určeni pro 9 hráčů:
(a) červení chytači (A-C)
(b) modří chytaní 
- chytači stojí po jednom ve třech rozích (domečcích), čtvrtý roh je volný
- chytaní hráči stojí libovolně uvnitř herního prostoru

 

 

Natočeno živě na tréninku!

 

Popis pohybové hry:

- cvičení zahajuje chytač (A), který na pokyn trenéra vyráží do herního prostoru
- hráč (A) se pokouší chytit libovolného hráčů uvnitř herního prostoru
- potom co chytač (A) chytí jednoho z hráčů, tak běží do libovolného rohu (domečku)
- hráč (B) vyráží až v okamžiku, kdy hráč (A) doběhne do domečku
- cvičení se opakuje
- délka intervalu zatížení je 60 vteřin
- trenér nahlas počítá počet doteků za časový interval 60 vteřin
- po intervalu zatížení následuje interval odpočinku, poté se mění trojice chytačů


Tipy na související cvičení:

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) počet hráčů, kteří během intervalu chytají spoluhráče (2 nebo 4)
(c) tvar prostoru cvičení na obdélník nebo kruh
- hráči mohou cvičení provádět s míčem u nohy:
(a) pouze ti kdo chytají spoluhráče
(b) pouze ti kteří jsou chytání
(c) jak chytaní, tak chytači  
- hráči, kteří jsou chytáni jsou ve dvojici a drží se za ruku
- chytači po chycení hráče musí jít do volného "domečku"
- ukázka cvičení natočená na tréninku je ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x kužel
- 3x rozlišovací triko
- případně míče pro každého hráče

 

TIP REDAKCE