V období přípravného období obvykle bývá prostor pro větším objem tréninku, které jsou reprezentovány větším počtem tréninkových jednotek, které mohou být zaměřeny na rozvoj rychlostní a krátkodobé vytrvalosti a to může probíhat buď bez míče nebo s míčem. Herně-kondičním cvičením s míčem jsme se věnovali v Kondiční přeběhy se zakončením, ve kterém se rozvíjí rychlostně-silové schopnosti hráčů, které jsou rozvíjeny herní formou v podobě kombinace, náběhu, vedení míče a zakončení na branku s brankářem nebo Kondiční hra 6:3 se střelbou, ve kterém je cílem, aby napadající hráči pracovali v časovém intervalu s maximální intenzitou.

Herně-kondiční cvičeni s názvem Fotbalová rychlostní vytrvalost pomocí tandemových náběhů, které je určeno nejen pro zimní nebo letní přípravné období, se zaměřuje nejen na rozvoj rychlostní vytrvalosti, rychlosti lokomoce a okamžité akcelerační rychlosti po odehrání míče, ale také na rychlost a plynulost spolupráce čtveřice hráčů při tandemovém náběhu hráče z hloubky pole. Obvykle krajního obránce.   

    

Cvičení je určeno pro 10-12 hráčů, v případě přípravného období a většího počtu hráčů zapojených do tréninkovém procesu je ideální pro rozdělení týmu na dvě skupiny, tedy skupinový trénink. S větším akcentem na herní složku ho do tréninku mohou zařadit mladší žáci, určeno je především pro starší žáky a dorostenceTipy na individuální kondiční trénink s míčem:

 


Cíl herně-kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj rychlostní vytrvalosti herní formou v podobě jednoduché kombinace na jeden nebo dva doteky, do které jsou zapojeni čtyři hráči a je zakončena tandemovým náběhem hráče v pozici krajního obránce a průnikovou přihrávkou na něj. V rámci cvičení po hráčích požadujeme perfektní technické provedení přihrávek, správné načasování a rotaci hráčů na pozicích.

Hráči dynamicky vyráží a sprintují po každém odehrání míče, delší běžecké úseky hráči provádí maximální intenzitou. Dva míče v cvičení zaručují, že všichni hráči jsou v neustále permanenci a v kontaktu s míčem.

 

 

Organizace herně kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 40x30 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na obvodu herního prostoru je pomocí kuželů vyznačeno 6 pozic:
(a) po jedné pozici ve středu obou kratších stran
(b) dvě pozice na horní straně, s rozestupy 15 metrů
(c) dvě pozice na dolní straně, také s rozestupy 15 metrů 
- ve svislé (kratší) ose herního prostoru jsou postaveny dvě tréninkové figuríny
- figuríny mají mezi sebou rozestup 10 metrů, stejně jako od delší stran
- cvičení je určeno pro 10 hráčů (A-J):
(a) na levé rozehrávající pozici jsou hráči (A) a (E)
(b) na dolní levé pozici je hráč (B)
(c) na dolní pravé pozici je hráče (D)
(d) u dolní figuríny je hráč (C)
(a) na pravé straně jsou rozehrávající hráči (F) a (J)
(b) na horní pravé pozici je hráč (G)
(c) na horní levé pozici je hráče (I)
(d) u horní figuríny je hráč (H)
- rozehrávající hráči (A) a (F) mají u nohy míč

 


Popis herně kondičního cvičení:

- cvičení zahajují rozehrávající hráči (A) a (F) současně
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- okamžitě po odehrání míče přebíhá hráč (A) na pozici hráče (D)
- hráč (B) prvním dotekem naráží míče na středového hráče (C)
- po naražení nabíhá hráč (B) do tandemového náběhu, za hráče (D)
- hráč (C) na krátkou vzdálenost naráží míč na hráče (D)
- narážející hráč (C) se rozbíhá vpřed do prostoru
- hráč (D) naráží míč před rozběhnutého hráče (C)
- po přihrávce vyráží hráč (D) na pozici hráče (C)
- hráč (C) hledá přihrávkou do tandemového náběhu hráče (B)
- po přihrávce vyráží hráč (C) na pozici hráče (B)
- hráč (B) dává přihrávku na hráče (J), rozehrávající hráče na druhé straně
- po přihrávce dobíhá hráče (B) mezi rozehrávající
- cvičení se opakuje 

 


Trenérské poznámky:

- doporučený interval zatížení jsou 2-4 minuty
- doporučený interval odpočinku jsou 2-4 minuty
- doporučeny počet opakování v sérii je 3-6x
- doporučený počet sérií 1-2x 
- po hráčích požadujeme maximální intenzitu (běhu, vyražení, přihrávek)
- je třeba pamatovat na to, že cvičení je třeba provádět v obou směrech
- u rozehrávajících hráčů je potřeba mít k dispozici dostatek náhradních míčů
- cvičení je určeno pro 10 hráčů, 12 hráčů je maximum pro dosažení požadované intenzity  

 

 

Tipy na kondiční cvičení bez míče:

 

 

Varianty: 

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) umístění pozic na bočních a delší stranách (nerovnoměrné)
- cvičení je možné provádět v opačném směru 
- cvičení mohou hráči zahajovat autovým vhazováním
- první přihrávka od rozehrávajícího hráče jde vzduchem (vysoká, polovysoká)

 

 

Pomůcky: 

- 4x meta
- 6x kužel
- 2x tréninková figurína
- 4x míč 
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP PREDAKCE