KRUHOVÝ TRÉNINK  Čtvrtá část seriálu s názvem Herně-kondiční kruhový trénink s míčem je určena pro tři hráče, kteří jsou všichni aktivně zapojení do cvičení. Dnešní další varianta stanoviště kruhového tréninku navazuje na předchozí díl, všechny díly seriálu je možné využít v hale nebo na hřišti v průběhu zimního přípravného období.
 
Cílem cvičení je rozvoj dovednosti vedení a kontroly míče zakončené přihráním na spoluhráče. Článek obsahuje další video varianty cvičení. 
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem cvičení pro kruhový trénink je rozvíjet u hráčů schopnost vedení a ovládání míče, hráč po proběhnutí stanovené trasy přihrává na svého spoluhráče. V cvičení dále rozvíjíme koordinaci a obratnost. Hráč při pohybu s míčem často mění směr běhu v trojúhelníku.
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 16x5 metrů
- prostor cvičení je vyznačen pomocí dvou kuželů
- kužely jsou od sebe vzdáleny 15 metrů
- uprostřed spojnic dvou koncových kuželů je středový kužel
- středový kužel je jedním vrcholem rovnostranného trojúhelníku
- strana trojúhelníku má 5 metrů
- cvičení je určeno pro tři hráče do pole
- u jednoho koncového kuželu jsou hráči (A) a (C)
- u druhého koncového kuželu je hráč (B)
- hráč (A) má míč
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A)
- vede míč ke středovému kuželu  
- poté vede míč z vnější strany okolo středového trojúhelníku
- a s míčem se vrací ke středovému kuželu
- poté míč krátce vede proti hráči (B)
- hráč (A) přihrává na hráče (B) a běží na jeho pozici
- v cvičení pokračuje hráč (B) 
- další varianty cvičení jsou k dispozici na YouTube kanálu
 
Model zatížení:
 
- interval zatížení = 90(120,150) vteřin 
- počet opakování na stanovišti = 3x 
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost středového trojúhelníku
- je možné upravit vzdálenost koncových kuželů 
- je možné provádět cvičení (přihrávky/vedení míče) "slabší" nohou
- po odehrání míče hráč provádí obratnostní cvik
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 5x kužely (mety, kloboučky)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE