Další cvičení určené jako stanoviště herního kruhového tréninku navazuje na předchozí jedenáctou část a doplňuje seriál cvičení na plný tucet. Opět jsou do cvičení zapojení 3 hráči, ale intenzivně se do cvičení zapojují dva hráči, rolí třetího hráče jen naražení míče. Proto je třeba, aby se cvičení třikrát opakovalo na stanovišti a hráči na stanovišti měli stejné zatížení. 

Cvičení je ideální zařadit do přípravného období, kde je třeba kombinovat herní a kondiční složku tréninku.


Cíl kondičního cvičení:

Cílem cvičení pro herně-kondičního stanoviště kruhového tréninku je rozvíjet u hráčů schopnost vyrazit s míčem a vést ho přímým směrem na krátkém úseku, poté si míč narazit se spoluhráčem, který je v pozici nahrávače, vyrazit sprintem bez míče po jeho odehrání a znovu ho přijmout a předat ho druhému spoluhráči.

 


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 4x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met 
- cvičení je určeno pro tři hráč (A-C):
(a) ve středu dolní kratší strany stojí hráči (A) a (C)
(b) ve středu horní kratší strany stojí hráč (B)
- hráč (A) má míč

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) vede míč minimálně do třetiny herního prostoru
- hráč (A) poté přihrává na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce hráč (A) vyráží vpřed k hráči (B)
- hráč (B) prvním dotekem prvním dotekem naráží míč vpřed do prostoru
- hráč (A) obíhá hráče (B) a běží k naraženému míči
- hráč (A) míč přijme a krátce ho vede směrem k hráči (C)
- po krátkém vedení míče hráč (A) přihrává na hráče (C)
- po přihrávce hráč (A) vysprintuje do výchozí pozice
- cvičení se opakuje

 

 

Tipy na předchozí části seriálu:

Kondice: Herně-kondiční kruhový trénink s míčem (11.část)
Kondice: Herně-kondiční kruhový trénink s míčem (10.část)
Kondice: Herně-kondiční kruhový trénink s míčem (9.část)
Kondice: Herně-kondiční kruhový trénink s míčem (8.část)

 

 

Model zatížení:

- interval zatížení = 45(60,75) vteřin 
- počet opakování na stanovišti = 3x 
- poměr interval zatížení a odpočinku 1:1

 

Varianty:

- přihrávka na nahrávače jde vzduchem
- hráč s míčem cvičení zahajuje autovým vhazováním
- nahrávač po odevzdání míče obíhá jeden z rohových kuželů
- je možné provádět cvičení (přihrávky/vedení míče) "slabší" nohou
- po odehrání míče hráči provádí obratnostní cvik
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x meta (klobouček)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE