Další cvičení, které je možné zařadit jako stanoviště herního kruhového tréninku, navazuje na předchozí dvanáctou část seriálu. Na stanovišti pracují 3 hráči, aktivně pracuje jeden hráč uvnitř herního prostoru, nahrávači na obvodu naráží spoluhráči míč.  

Cvičení je ideální zařadit do tréninku v průběhu přípravného období, během cvičení hráči rozvíjí jak herní, tak kondiční složku výkonu. Kondiční složka je zaměřena na obratnost a koordinaci


Cíl kondičního cvičení:

Cílem cvičení pro herně-kondičního stanoviště kruhového tréninku je rozvíjet u hráčů schopnost koordinačně a obratnostně náročného běhu s častými změnami směru běhu, které se střídají s opakovaným naražením na krátkou vzdálenost se spoluhráči, kteří jsou v pozici nahrávače na bočních stranách stanoviště kruhového tréninku.

 


 

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 6x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu herního prostoru je vyznačen středový čtverec
- čtverec má rozměry 4x4 metry
- čtverec je vyznačen pomocí zapichovacích tyčí
- cvičení je určeno pro tři hráč (A-C):
(a) ve středu levé kratší strany stojí hráč (A)
(b) ve středu pravé kratší strany stojí hráč (B)
(c) uprostřed středového čtverce je hráč (C)
- hráči (A) a (B) mají míč

 


Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (C)
- hráč (C) obíhá pravou dolní tyč středového čtverce
- běží proti hráči (B)
- hráč (B) přihrává po zemi míč na hráče (C)
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč zpět na nahrávače (B)
- po odehrání míče se hráč (C) otáčí 
- probíhá mezi dvojici tyčí na pravé straně středového čtverce
- obíhá z vnější strany levou horní tyč středového čtverce
- poté běží proti hráči (A) 
- hráč (A) přihrává po zemi míč na hráče (C)
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč zpět na nahrávače (A)
- po odehrání míče se hráč (C) znovu otáčí 
- probíhá mezi dvojici tyčí na levé straně středového čtverce
- obíhá z vnější strany pravou horní tyč středového čtverce
- cvičení se opakuje

 


 

Tipy na předchozí části seriálu:

Kondice: Herně-kondiční kruhový trénink s míčem (12.část)
Kondice: Herně-kondiční kruhový trénink s míčem (11.část)
Kondice: Herně-kondiční kruhový trénink s míčem (10.část)
Kondice: Herně-kondiční kruhový trénink s míčem (9.část)

 


 

Model zatížení:

- interval zatížení = 30(45,60) vteřin 
- počet opakování na stanovišti = 3x 
- poměr interval zatížení a odpočinku 1:2

 

 

Varianty:

- přihrávka od nahrávače jde:
(a) nahozením vzduchem a hráč odehrává míč hlavou
(b) autovým vhazováním
- nahrávač po naražení míče obíhá jeden z rohových kuželů
- je možné provádět cvičení (přihrávky) "slabší" nohou
- po odehrání míče hráči provádí obratnostní cvik
- je možné upravit velikost:
(a) herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) středového čtverce
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x meta (klobouček)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE