Image Koordinační schopnosti lze rozvíjet různými tréninkovými metodami od pohybových her, přes honičky a různé překážkové dráhy až po různá akrobatická cvičení.

Název dnešního článku je Cvičení pro koordinační pás (žebřík), jedná se o první díl seriálu, který budeme čtenářům portálu www.trenink.com přinášet v průběhu následujících týdnů. Rozvoj rychlostně-koordinačních schopností vyžaduje aby hráči nepociťovali svalovou únavu a únavu CNS.

Cvičení zařazujme na úvod hlavní části tréninkové jednotky, hned za průpravnou část, kdy je organismus hráčů dostatečně připraven na náročné rychlostně-koordinační cvičení. Doporučujme pro všechny věkové kategorie, především pro senzitivní období koordinačních schopností (7-12 let).


Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně-koordinačního cvičení je rozvoj těchto schopností nespecifickou formou s využitím koordinačního pásu (koordinačního žebříku), které jsou základem technické stránky herních dovedností malých i velkých fotbalistů.

Popis koordinačních cvičení:

 

Cvičení pro koordinační pás, cvičení 1

 


Cvičení 1

- hráč se postaví čelně ke koordinačnímu žebříku (pásu)
- hráč začíná akci levou nohou
- hráč postupuje tak, že do každého pole pásu žebříku pokládá jednu nohu
- do prvního pole levou nohu
- do druhého pole pravou nohu
- do třetího pole levou nohu
- cvičení se následně opakuje

 

Cvičení pro koordinační pás, cvičení 2


Cvičení 2

- hráč se postaví čelně ke koordinačnímu žebříku (pásu)
- hráč začíná akci levou nohou
- hráč postupuje tak, že do každého pole pásu žebříku pokládá postupně obě dvě nohy
- do prvního pole levou nohu
- následně do prvního pokládá pravou nohou
- do druhého pole pokládá levou nohu
- následně do druhého pole pokládá pravou nohou
- cvičení se následně opakuje

 

Cvičení pro koordinační pás, cvičení 3

 


Cvičení 3

- hráč se postaví čelně ke koordinačnímu žebříku (pásu)
- hráč začíná současně levou i pravou nohou (snožmo)
- hráč postupuje tak, že do každého pole pásu žebříku pokládá postupně obě dvě nohy součaně
- do prvního pole hráč skáče snožmo (levou i pravou nohou současně)
- do druhého pole hráč skáče snožmo (levou i pravou nohou současně)
- cvičení se opakuje

Poznámky:

- po hráčích požadujeme správné technické provedení
- upřednostňujeme kvalitu technického provedení pro rychlostní provedení

Pomůcky:

- 1x koordinační pás (koordinační žebřík)

 

TIP REDAKCE