Image Obratnostní a především koordinační schopnosti lze v tréninkovém procesu rozvíjet různými tréninkovými metodami od pohybových her, přes honičky a různé překážkové dráhy až po různá akrobatická cvičení.

Pátá část seriálu s názvem Cvičení pro koordinační pás (žebřík) navazuje na první, druhý, třetí čtvrtý díl. V průběhu letošního srpna přineseme čtenářům trenérského portálu www.trenink.com několik dalších dílů. Pátá část seriálu je zaměřena na poskoky na jedné noze při bočním postavení hráče k žebříku.

Cvičení zařazujme na úvod hlavní části tréninkové jednotky, hned za průpravnou část, kdy je organismus hráčů dostatečně připraven na náročné rychlostně-koordinační cvičení. Doporučujme pro všechny věkové kategorie, především pro senzitivní období koordinačních schopností (7-12 let).


Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně-koordinačního cvičení je rozvoj těchto schopností nespecifickou formou s využitím koordinačního pásu (koordinačního žebříku), které jsou základem technické stránky herních dovedností malých i velkých fotbalistů. Dnešní dvě cvičení jsou zaměřeny na poskoky na jedné noze při bočním postavení hráče ke koordinačnímu žebříku.

Popis koordinačních cvičení:

 

 

 

Cvičení pro koordinační pás, cvičení 11

 


Cvičení 11

- hráč se postaví před první pole žebříku
- hráč stojí na obou nohách
- hráč je pravým bokem ke směru pohybu
- v průběhu cvičení provádí hráč poskoky pouze po jedné noze (levá, pravá)
- akci začíná hráč poskokem do prvního pole žebříku
- následuje skok do druhého pole žebříku
- poté pokračuje poskokem do třetího pole žebříku
- cvičení se následně opakuje

Varianty:

- cvičení je třeba provádět na levé i pravé noze

 

 

 

 

Cvičení pro koordinační pás, cvičení 12Cvičení 12

- hráč se postaví před první pole žebříku
- hráč stojí na obou nohách
- hráč je natočen pravým bokem ke směru pohybu
- v průběhu celého provádí hráč poskoky pouze po jedné noze
- akci začíná hráč poskokem do prvního pole žebříku
- následuje poskok mimo žebřík, stále však na úrovni prvního pole
- poté hráč pokračuje poskokem zpět do druhého pole žebříku
- a pak poskokem vpřed mimo žebřík, stále na úroveň druhého pole
- cvičení se následně opakuje

Poznámky:

- cvičení je třeba provádět poskoky levé i pravé noze

Pomůcky:

- 1x koordinační pás (koordinační žebřík)

 

TIP REDAKCE