Na stránkách www.trenink.com byla v předchozích týdnech byla publikována složitější cvičení seriálu Koordinační abecedy K a L.
 
Rozvoj obratnosti a koordinace by v ideálním případě měl být obsahem alespoň jednoho tréninku v týdením mikrocyklu, bez ohledu na fázi roku ve které se konkréní tým nachází. 
 
Článek s názvem Koordinační abeceda M znovu rozšiřuje seriál koordinačně-obratnostních cvičení, které je možné do tréninku zařazovat bez míče, tak s použitím míčem. Cvičení, které v seriálu cvičení patří k jednodušším, zvládnou všechny věkové kategorie, cvičení je vhodné i pro individuální trénink nebo trénink malých skupin.
 
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem cvičení je rozvoj koordinačně-obratnostních schopností hráčů. Při běhu, který opisuje pododbu velkého písmene M, po hráčích požadujeme běh maximální intenzitou a rychlé změny směru. Toto cvičení obsahuje dva delší a dva kratší běžecké úseky, se třemi významnými změnami směru, s tím, že jedna změna je více jak o 180 stupňů.     
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- prostorem kondičního cvičení je obdélník 
- rozměnry obdélníku jsou 8 x 16 metrů
- obdélník je rozdělen na 8 čtverců 4x4 metry
- čtverce jsou vyznačeny pomocí zapichovacích tyčí
- místem startu je levý dolní roh obdélníku
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení je účastní vždy jeden hráč
- cílem je proběhnout předem stanovenou trasu
- v podobě velkého písmene "M"
- hráč vystartuje a běží k poslední tyči v levé řadě
- obíhá tyč a pokračuje k třetí tyči v prostřednířadě
- tyč obíhá po pravé ruce o více jak 180 stupňů 
- následuje běh k poslední tyči v pravé řadě
- opět ji obíhá po pravé ruce a pokračuje posledním úsekem k cílovému místu 
- cílovým místem je první tyč v pravé řadě
- celkově uběhnutá vzdálenost je cca 50 metrů 
- celkem má cvičení 3 změny směru a všechny jsou z pohledu náročnosti významné
- v průběhu cvičení je třeba dodržovat interval zatížení a odpočinku
 
Varianty:
 
- je možné zvětši/zmenšit rozestupy mezi tyčemi
- hráči startují s neobvyklé pozice (leh, sez, klečení na kolenou, ...)
- v případě provádění UMT je třeba zapichovací tyče nahradit velkými kužely
- cvičení je možné provádět s míčem
- cvičení je možné provádět obíháním tyčí z vnitřní strany, na levou ruku
 
Pomůcky:
 
- 15x zapichovací tyče (případně velké panáky)
- případě rozlišovací trika