Startovní rychlost - kuželyÚterní cvičení na stránkách trenérského portálu www.trenink.com je z archivu trenéra Jiřího Formánka, které navazuje na čtyři [1] [2] [3] [4] díly série článku, které byly a jsou zaměřené na startovní rychlost, spojenou s rychlostí reakce a správným rozhodováním. Cvičení klade také důraz na práci a manipulaci s míčem, schopnost orientovat se v prostoru a reagovat na soupeře i další podněty.

Ani s pátým dílem se nemění název článku seriálu Rychlost startu a reakce ve čtverci, cílem je rozvoj startovní rychlosti, důraz je třeba klást na variabilní řešení situace, který se přibližuje herním podmínkám a nabourává běžný stereotyp při tréninku startovní rychlosti. V celém cvičení hraje velmi důležitou roli samostatné rozhodování hráče s míčem, tak jako tomu je v utkání.

Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie, od přípravek počínaje a dospělými týmy konče. Je jednou z možných variant tréninku rychlosti jako cvičení Startovní rychlost - 4 barvy kuželů nebo Hlídání met - rychlost reakce a koordinace.

Cíl kondičně-rychlostního cvičení:

Cílem kondičně-rychlostního cvičení je vedle tréninku startovní rychlosti především snaha soutěživou formou soubojů jednoho hráče proti druhému zlepšit schopnost rychlé reakce, správného rozhodování v časově náročných situacích, zlepšení koordinace běhu, klamavých pohybů, ovládání a techniku míče.Popis kondičního cvičení

- herním prostorem je čtverec o straně 15 metrů
- spolu s startovní zónou, která je 2 metry hluboká
- ve čtverci jsou vyznačeny:
(a) čtyři rohy
(b) tři koncové zóny "a", "b", "c"
- cvičení je určeno minimálně pro 10 hráčů
- v cvičení je třeba striktně dodržovat poměr IZ a IO
- hráči jsou rozděleni do dvou týmů (červení:žlutí)
- aktivně vždy pracuje dvojice hráčů, po jednom z každého týmu
- hráči jsou rozestavení podle diagramu:
(a) žlutý útočící hráč na startovní čáře s míčem
(b) červený bránící hráč na 2 m vzdálené čáře startovní zóny
(c) červený bránící hráč stojí čelem k hráči s míčem
(d) oba dva hráči se mohou libovolně pohybovat po čarách
- akci zahajuje vždy útočící hráč s míčem
- cíle cvičení jsou pro jednotlivé hráče různé:
- úkolem hráče s míčem je:
(a) dotknout se druhého hráče s míčem pod kontrolou na své noze
(b) míč zašlápnout v jedné ze zón, kterou určí před startem trenér
- úkolem bránícího hráče je:
(a) okamžitě reagovat na pohyb útočícího hráče
(b) nenechat se chytit od útočícího hráče
(c) otočit se, zorientovat se v prostoru a proběhnout zónou určenou trenérem
- všechny akce musí probíhat s míčem u nohy útočícího hráče
- hráči mají omezen pohyb
- po jedné akci se role hráčů ve dvojici mění
- počítá se celkové skóre soubojů
- je třeba dodržovat poměr intervalu zatížení a odpočinku (IZ:IO > 1:8)!

Varianty:

- trenér určí v které koncové zóně má hráč míč nesmí (!) zašlápnout
- bránící hráč bez míče startuje z pozice (leh, sed, ...)
- z této pozice startují oba dva hráči
- akci zahajuje bránící hráč bez míče
- cvičení provádí s míčem, ale pouze "slabší nohou"
- hráči mají na akci časový limit do (10,15) vteřin
- je možné upravit velikost prostoru cvičení:
(a) čtverec o straně 12 metrů
(b) čtverec o straně 20 metrů

Pomůcky:

- 10x mety (kuželky, kloboučky)
- 10-18x rozlišovací trika (2 barvy)
- 2-6x míč