Image Články popisující rozvoj rychlosti jsou mezi čtenáři portálu fotbalových trenérů www.trenink.com, jako příklad úspěšného cvičení lze uvést Vyražení, otočení a zachycení hráče s míčem nebo také Přebíhané vyražení s míčem po otočení.

Název úterního kondičního cvičení je Start ve dvojici s dvojitou změnou směru, autorem je Jiří Formánek. Cílem cvičení je rozvoj startovní rychlosti, která je spojena s opakovanou změnou směru běhu u obou hráčů (obratnost), kteří se do cvičení zapojují. Hráč, který cvičení zahajuje navíc rozhoduje kudy poběží, druhý hráč pak musí na jeho pohyb reagovat.

V průběhu cvičení je třeba dodržovat poměr mezi intervalem zatížení a intervalem odpočinku. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, především u nejmladší kategorie přípravek je třeba cvičení důkladně vysvětlit a prakticky demostrovat.

Cíl kondičního cvičení:

Cílem dnešního rychlostně-kondičního cvičení je na jedné straně rozvoj rychlostní složky herního výkonu hráče, na druhé straně pak schopnost hráče měnit směr a dle chování protihráče z dvojice směr svého běhu korigovat. Hráč má volnost v rozhodování, je pouze na něm pro jaké řešení se rozhodne a zda je schopen pohotově reagovat.Popis kondičního cvičení:

- prostorem kondičního cvičení je čtverec
- z pohledu hráčů je čtverec postaven na jeden ze svých rohů
- velikost strany čtverce je 12 metrů
- v rozích čtverce jsou postavené nebo zapíchnuté tyče
- hráči jsou rozdělení na dva stejně početné týmy
- aktivně se cvičení účastní dvojice hráčů
- hráči stoji ve středu čtverce
- oba dva stojí čelem k sobě
- jeden z hráčů cvičení zahajuje
- cílem je oběhnout dva kužely ze čtverce
- první hráč (červený) obíhá jeden z kuželů
- druhý hráč (oranžový) reaguje na start protihráče
- obíhá jeden ze tří zbývajících volných kuželů
- první hráč si po oběhnutí prvního kuželu vybíra druhý (opět musí být volný)
- druhý hráč reaguje na pohyb prvního hráče a běží ke stejnému druhému kuželu
- následuje další akce pro další dva hráče

Varianty:

- můžeme libovolně změnit velikost strany herního prostoru:
(a) zmenšit: 6,8,10 metrů
(b) zvětšit: 14,16,20 metrů
- hráč který cvičneí řídí může cvičení absolvovat s míčem

Pomůcky:

- 4x zapichovací tyče (nebo 4x velké kužely)
- rozlišovací trika (2 barvy)
- případně 4x míč{comment}