3D ANIMACE  Rozvoji sprinterské rychlosti s míčem jsme se na stránkách www.trenink.com věnovali v seriálu Sprint za míčem po přihrávce, cvičení zaměřená především na vyražení a prvních několik kroků jsme popisovali v seriálu Přihraj a vyraž bez míče.
 
První díl seriálu s názvem Startovní rychlost v trojúhelníku u hráčů rozvíjí schopnost rychle reagovat, rychle vyrazit a měnit směr běhu po krátkém běžeckém úseku a to několikrát po sobě.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-kondičního cvičení je rozvoj startovní a sprinterské rychlosti, rychlosti reakce, koordinace a obratnosti. Hráči v cvičení střídají krátké, intenzivní běžecké úseky a časté změny směru. 
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem cvičení je obdélník 10x20 metrů
- na jednom konci herního prostoru je vyznačen trojúhelník
- rovnostranný trojúhelník má délku strany 6 metrů
- 10 metrů od trojúhelníku je koncová zapichovací tyč
- cvičení je určeno pro dvojici hráčů
- hráči stoji u vrcholu trojúhelníku, který je nejvzdálenější o cílové tyče
- každý hráč stojí na jedné straně zapichovací tyče 
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje pokynem trenér
- dvojice hráčů se okamžitě po startu překříží 
- a šikmo běží k volné zapichovacítyči 
- každý obíhá svoji zapicovací tyč
- a vrací se oběhnout zapicovací tyč od které startovali
- po oběhnutí pokračují k druhé volné zapichovací tyči
- tyče z vnější strany obíhají a pokračují k cíli
- během cvičení je třeba dodržovat interval zatížení a odpočinku    
 
Varianty:  
 
- hráči cvičení provádí s míčem (vedení míče)
- je možné upravit velikost trojúhelníku
- je možné změnit vzdálenost cílové zapichovací tyče
- hráči před vyražením provádí obratnostní cvik (leh, sed, klik, kotoul, ...) 
 
Pomůcky:
 
- 4x zapichovací tyče (velké kužely)
- rozlišovací trika
- 2x míč (při variantě s míčem)