3D ANIMACE  Třetí díl seriálu Rychlostně-koordinační motýlek navazuje na úvodní a druhou část seriálu. U hráčů rozvíjí rychlostní, koordinační a obratnostní schopnosti hráčů, to vše s důrazem na schopnost rychle měnit směr běhu, podobně jako v cvičení Koordinační abeceda J, které je však neobsahuje tolik změn směru běhu.  
 
Cvičeí je vhodné pro mládežnické týmy od věkové kategorie připravek. Varianta s míčem může být zařazena i do individuálního tréninku pro jednoho hráče.  
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-koordinačního cvičení je rozvoj rychlostní a koordinační složky individuálního herního výkonu. Kondiční složky jsou v cvičení rozvíjeny pomocí krátkých běžeckých úseků na malém prostoru, to vše doplněo o časté změny směru a jednoho dlouhého diagonálního běhu.     
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostoem je čtverec
- strana čtverce má délku 5 metrů
- v rozích čtverce jsou postaveny mety
- v těžišti čtverce je postavena pátá meta
- cvičení je určeno pro jednoho hráče
- hráč před startem stojí uprostřed jedné ze stran čtverce 
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- hráč vybíhá ke středovému kuželu, který obíhá po své levé ruce
- poté pokračuje šikmo k levému hornímu rohu
- obíhá ho po levé ruce ruce
- následně pokračuje k levému dolnímu rohu, který obíhá znovu po levé ruce
- hráč přebíhá po diagonále herního prostoru k pravému hornímu rohu
- roh obíhá po pravé ruce
- po oběhnutí mety hráč sprintuje k pravému dolnímu rohu
- tento kužel hráč obíhá po pravé ruce 
- pak hráč pokračuje ke středovému kuželu, který obíhá po levé ruce
- nakonec hráč již míří k místu, kde startoval, kde cvičení končí    
 
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí s míčem
- hráči cvičení provádí ve dvojici
 - je možné upravit velikost herního cvičení:
(a) zvětšit (důraz na rychlostní složku)
(b) změnšit (důraz na koordinaci a obratnost)
- hráči cvičení provádí protisměrně (na druhou stranu)  
 
Pomůcky:
 
- 5x mety (kužely, zapichovací tyče)
- 1x míč (varianta s míčem)
 
 TIP REDAKCE 
Seriál: Načasování a pohyb na jeden dotek (5 cvičení)