"Nebývá obvykle aby se na stránkách www.trenink.com publikovaly cvičení, které kondiční stránku herního výkonu fotbalistů rozvíjí nespecifickou formou bez míče, což platilo pro první díl seriálu, v druhé části cvičení již hráči pracujís míčem" říká autor dnešního příspěvku.

Cvičení od trenéra Jiřího Formánka je pojmenováno Kondiční písmeno W s míčem, kde písmeno velké W značí trasu po které hráči probíhají. Cílem cvičení je rozvoj krátkodobé a rychlostní vytrvalosti, obratnosti a koordinace, úseky běhu jsou proloženy přihrávkami a vedením míče.   

Cvičení je vhodné zařadit do tréninku s kondičním zaměřením. Cvičení doporučuje autor zařadit až ve věkové kategorii starších žáků, respektive dorostenců.

Cíl kondičního cvičení:

Cílem kondičního cvičení je rozvoj rychlostní a krátkodobé vytrvalosti s důrazem na techniku běhu, koordinaci, obratnost a časté změny směru. Do kondičního cvičení jsou vloženy přihrávky a nakonec vedení míče. Cvičení je třeba organizovat intervalovou metodou při které se vedle intervalu zatížení a odpočinku střídají i různé způsoby běhu.


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je obdélník o velikosti 6x12 metrů
- v tomto prostoru je pomocí kuželů vyznačeno velké písmeno W
- písmeno je dlouhé 10 metrů
- písmeno je vysoké 5 metrů
- cvičení je určeno pro hráče do pole
- prvního kuželu je hráč s míčem
- u posledního kuželu je hráč s míčem
- minimální počet hráčů je 5

Popis kondičního cvičení:

- cvičení se účastní vždy:
(a) jeden hráč aktivně
(b) dva hráči pasivně
- starovní pozice je v levé horní části písmene W
- na pokyn trenéra hráč startuje
- první úsek běží pozadu
- po oběhnutí kuželu přijímá přihrávku od hráčestojíccího u prvního kuželu
- prvním dotykem vrací zpět
- další úsek běží popředu
- následuje další oběhnutí kuželu
- přijmutí druhé přihrávky od hráče stojíccího u prvního kuželu
- poté opět běh pozadu
- pak přijde třetí, poslední oběhnutí mety
- přihrávka od hráče stojícího u poslední mety
- a vyvedení míče k poslední metě
- po odoběhnutí vybíhá další hráč
- interval zatížení a odpočinku si stanovuje trenér
- s ohledem na cíle stanovené pro trénink

Varianty:

- přihrávky je možné provádět slabší nohou
- velikost písmene W lze zvětšit (starší věkové kategorie)
- hráči mohou pžři změně běhu provádět obratnostní cviky

Pomůcky:

- 2x míč
- 5x mety (kužele, zapicovací tyče)
- případně rozlišovací trika