VYTRVALOST  Autoři portálu www.trenink.com vždy ve svých přispěvcích preferovali, aby kondiční příprava probíhala převážně formou herních cvičení, tak jak bylo popsáno v článcích Kondiční držení míče s častým přenášením  nebo Kondiční hra 6:3 se střelbou.
 
Druhá část kondičního cvičení s názvem Vytrvalostní hvězdice bez míče, je vyjímkou potvrzující pravidlo, kdy k rozvoji krátkodobé vytrvalosti je možné využít cvičení bez míče, bez herního obsahu, podobně jako v prvním díle cvičení. 
 
Cvičení je určeno pro tréninkovou jednotku s čistě kondičním zaměřením bez herní náplně. 
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem kondičního cvičení je rozvoj rychlostní, krátkodobé a střednědobé vytrvalosti nespecifickým způsobem bez míče. Cvičení je formou delších běhu se změnami směru a rozvoji běžecké obratnosti, které však nejsou tak četné jako v případě předchozí varianty.  
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je území mezi velkými vápny
- ve středovém kruhu, na jeho obvodu je rovnoměrně rozestaveno šest kuželů
- dva jsou postaveny v průsečících půlící čáry a středového kruhu
- zbývající čtyři opak se stejnými rozestupy po obvodu, na každé straně dva
- dalších šest kuželů je rozestaveno na obvodu prosotru cvičení:
(a) dva jsou na průsečíků půlící čáry a autové čáry
(b) čtyři kužely jsou postaveny v rozích velkého vápna 
- cvičení je určeno pro trojice hráčů
- hráči jsou před cvičení rozestaveni u středových kuželů
- tak, aby vždy po levé i pravé ruce měli volný kužel
- každého jednotlivého cvičení se účastní tři hráči
  
Popis herně-kondičního cvičení:
 
- všichni tři hráči cvičení zahajují současně
- vybíhají tak, aby oběhli kužel, který je prodloužením pomyslného paprku hvězdice
- po oběhnutí obíhají kužel, od kterého startovali
- pokračují rovně a obíhají kužel, který je nejvzdálenější od prvního kuželu, který obíhali
- vrací se do středového kruhu
- poté mírně zahýbají doprava a obíhají první kužel vpravo, který stojí vedle kuželu, který původně obíhali
- hráči obíhají všech šest paprsků a vrací se ke svému startovnímu kuželu
- celkem se jedná o šest dlouhých úseků, přibližně po 70 metrech
- během cvičení hráči 6x významně změni směr běhu, 3x je změ pohybu mírná
- délka běhu je 400-500 metrů
 
Poznámka:
 
- cvičení je pro přehlednost nakresleno pouze pro jednoho hráče
 
Varianty:
 
- cvičení je možné využít v individuálním tréninku, i pro jednoho hráče
- lze upravit velikost vytrvalostní hvězdice (délky jednotlivých paprsků)
 
Pomůcky:
 
- 12x meta (klobouček, kuželka)
- rozlišovací trika 
 
TIP REDAKCE