3D ANIMACE  "Na stránkách www.trenink.com obvykle nepublikujeme cvičení, kde kondiční složka je rozvíjena nespecifickou formou bez míče, což platilo pro cvičení Kondiční písmeo W," říká autor dnešního příspěvku.
 
Druhý díl baterie cvičení s názvem Kondiční písmeno W s míčem volně navazuje na první čát, vobou cvičeních hráči probíhají trasu v podobě velkého písmene W. Cílem cvičení je rozvoj krátkodobé a rychlostní vytrvalosti, obratnosti a koordinace a to vše ve spojitosti s vedením míče, obhozením a přihrávkami.     
 
Cvičení je vhodné zařadit do tréninku sezaměřením na kondiční složku. Cvičení doporučuje autor zařadit až ve věkové kategorii starších žáků, respektive dorostenců.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem kondičního cvičení je rozvoj rychlostní a krátkodobé vytrvalosti s důrazem na techniku běhu, koordinaci, obratnost a časté změny směru při vedení a ovládání míče, tak aby se kondiční cvičení co nejvíce přibližovalo podmínkám utkání. 
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník o velikosti 10x20 metrů
- v tomto prostoru je pomocí kuželů vyznačeno velké písmeno W
- písmeno je dlouhé 20 metrů
- písmeno je vysoké 10 metrů
- cvičení je určeno pro hráče do pole
- u prvního kuželu je:
(a) hráč s míčem
(b) hráč, který bude probíhat cvičení
- u posledního kuželu je hráč bez míče
- minimální počet hráčů je 5
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení se účastní vždy:
(a) jeden hráč aktivně
(b) dva hráči pasivně
- starovní pozice je v levé horní části písmene W
- na pokyn trenéra hráč startuje hráč bez míče
- po oběhnutí kuželu přijímá přihrávku 
- od hráče stojíccího u prvního kuželu
- míč přijme a vede ho směrem k třetímu kuželu
- těsně před kuželem si ho obhazuje
- a vnější stranou třetí kužel obíhá
- míč poté dále vede směrem na čtvrtý kužel
- těsně před kuželem si ho obhazuje
- a vnější stranou čtvrtý kužel obíhá
- míč krátce vedem směrem k poslednímu kuželu s hráčem
- následně přihrává poslednímu hráči
- a pokračuje během k poslednímu kuželu, kde zůstává
- poslední hráč s míčem ho vededostartovní pozice
- po doběhnutí vybíhá další hráč
- interval zatížení a odpočinku si stanovuje trenér
 
Varianty:
 
- přihrávky je možné provádět slabší nohou
- velikost písmene W lze zvětšit (starší věkové kategorie)
- hráči mohou po obhození mety provést obratnostní cviky
- lze zrychlit vybíhání hráčů (především při větším počtu hráčů)
 
Pomůcky:
 
- 5x míč
- 5x mety (kužele, zapicovací tyče)
- případně rozlišovací trika