AKTÚALIZOVÁNO   "Schopnost hráčů přihrát na krátkou i dlouhou vzdálenost je základní dovedost, bez které se žádný hráč neobejde. V tréninku je žádoucí kombinovat přihrávání na různé vzdáenosti, navíc kombinované s pohybem bez míče," říká autor seriálu, který je inspirován hrou španělských hráčů.
 
Cílem všech dílů seriálu Španělská hvězdice s oběhnutím je kombinovat dovednost hráčů v krátkých a dlouhých přihrávkách, které jsou doplněny o méně či více koordinačně náročný běh bez míče. 
 
Všechny cvičení zvládnou hráči věkové kategorie mladších žáků a starších hráčů. Cvičení je ideální pro průpravnou část tréninkové jednotky.
 
Cílem první části seriálu je rozvíjet u mládežnických hráčů schopnost přesně přihrát na střední vzdálenost a okamžitě po odehrání míče reagovat pohybem bez míče, který však není přímo za míčem, ale hráč musí obíhat některé své spoluhráče.  
 
Druhý díl seriálu rozvíjí u mládežnických hráčů schopnost narazit si míč na krátkou vzdálenost a přesně přihrát na střední vzdálenost. Okamžitě po odehrání míče na delší vzdálenost pak hráči musí reagovat pohybem bez míče, který však není přímo za míčem, ale hráč musí obíhat některé své spoluhráče.  
 
Třetí část seriálu u mládežnických hráčů rozvíjí schopnost narazit si míč na krátkou vzdálenost a vzápětí přesně přihrát na střední vzdálenost. Okamžitě po finálním odehrání míče musí hráči pokračovat koordinačně náročnějším pohybem bez míče, který však není přímo za míčem.
 
Prozatím poslední díl seriálu rozvíjí u mládežnických hráčů schopnost přihrávky mezi hráči na střední vzdálenost, narazit si míč na krátkou vzdálenost a následně přihrát opět na střední vzdálenost. Po posledním musí hráči pokračovat koordinačně náročnějším pohybem, který však není za míčem.
 
 TIP REDAKCE 
Průpravné cvičení: Narážečka na třetího ve čtveřici