2_gen_2013_strecink_1 FOTOGRAFIE   Seriál Rozcvičení a strečink v tréninkovém procesu ve fotbale pokračuje dalším dílem a zaměřuje se na Vzpřimovače páteře šíjové oblasti.

"Přestože v dnešní době je obvykle samozřejmé zahřátí a následný strečink s rozcvičením, mnohdy tato cvičení nejsou prováděna dostatečně a správně, tudíž se jejich efekt se nedostaví a riziko poškození se přirozeně zvyšuje," říká autorka seriálu. Celý seriál vychází z bakalářské práce autorky.

"Už to, že fotbal se svými požadavky na všechny složky výkonu řadí mezi nejnáročnější týmové hry, je dobrý důvod pro kvalitní zajištění péče o pohybový aparát, který je mnohdy zatěžován i těžšími úrazy, jež mohou hráče vyřadit na několik týdnů či déle z tréninkového procesu," říká autorka seriálu Mgr. Martina Eliášová.

Autorka doufá, že naše poznatky z tohoto seriálu budou sloužit jako inspirace či návod, zkrátka zdroj informací pro všechny, kdo mají k fotbalu blízko.

V textu článků jsou užity následující zkratky:

VP: výchozí poloha,
PP: průběh pohybu,
CH: chyby,
DK: dolní končetina,
HK: horní končetina.

Zásobník strečinkových cviků

 Vzpřimovače páteře šíjové oblasti I

Cvik 1

VP: Klek sedmo, ruce v týl.

PP: Bradu sbalíme do krční jamky. Rameny tlačíme dolů.

CH: Zvednutá ramena, ohnutá záda.

Protahujeme šjové vzpřimovače.

Cvik 2

VP: Klek sedmo, levá vzpažit pokrčmo, ruku přiložit na spánek.
PP: Provedeme úklon hlavy s pomocí ruky přiložené na spánek. Rameno připažené končetiny tlačíme směrem dolů.

CH: Zakloněná nebo předkloněná hlava, zvednuté rameno naprotahované straně.

Protahujeme trapéz.