Rozvoji rychlosti a obratnosti formou slalomů jsme se věnovali v páté variantě cvičení Rychlostně-koordinační motýlek nebo Čtyřramenný kondiční slalom, který jde upravením velikosti zaměřit na rychlost nebo rychlostní vytrvalost.

Cvičení Přesně přihraj a vyraž do slalomu, které je zaměřené na rozvoj rychlostních schopností, ale před a za kondiční složku cvičení je vložena herní složka, kdy hráči musí před sprintem přesně přihrát a po cvičení zpracovat přihrávku a vést ho na místo zahájení cvičení. 

 

Tipy na cvičení ve kterém hráči probíhají slalomem:

 

Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně-kondičního je předřadit před nácvik vyražení, rychlosti lokomoce, změn směru běhu na malém prostoru a orientace v prostoru, nácvik dlouhé přízemní přihrávky na spoluhráče a vyražení za ním. Během cvičení hráči rozvíjí obratnost, koordinaci a schopnost optimálně proběhnout stanovenou trasu. Po proběhnutí hráči musí přijmout míč, s důrazem na na první dotek.    

 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<

 

Organizace kondičního cvičení:

- prostorem cvičení je obdélník
- rozměry prostoru cvičení jsou 13x12 metrů
- rohy prostoru cvičení jsou vyznačeny pomocí kuželů
- na horní straně prostoru jsou 5 metrů od rohů postaveny kužely
- na dolní straně prostoru jsou 5 metrů od rohů postaveny kužely
- uvnitř herního prostoru jsou ze zapichovacích tyčí vyznačeny dva čtverce
- čtverce jsou umístěny jeden metr od levé a pravé boční strany
- a ve středu mezi horní a dolní stranou
- cvičení je určeno pro 10-18 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva stejně početné týmy, například 5:5
- po jednom z hráčů, z každého týmu, stojí u středového kuželu na horní straně prostoru
- zbývající hráči stojí u dolního středovéh kuželu, každý tým proti svému hráči na horní straně
- všichni hráči na dolní straně mají u nohy míč 

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení provádí hráči levého (červení) a pravého (bílí) týmu současně
- hráči s míčem přihrávají dlouhou, přízemní přihrávkou na hráče bez míče
- hráč bez míče přihrávku přijme a vede ho k levému hornímu rohu
- poté po obvodu vede míč mezi rozehrávající hráče
- levý červený hráč běží k pravé dolní tyči levého středového čtverce
- pravou dolní tyč obíhá po své levé ruce a běží k levé dolní tyči
- levou dolní tyč červený hráč obíhá znovu po levé ruce a běží k pravé horní tyči
- pravou horní tyč obíhá červený hráč po své levé ruce a běží k levé horní tyči
- poté levou horní tyč hráč obíhá opět po levé ruce a běží k hornímu středovému kuželu
- u horního středového kuželu se hráč zastavuje
- pravý bílý hráč cvičení provádí zrcadlově, současně s červeným hráčem 
- cvičení se opakuje s další dvojicí hráčů

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost nebo tvar čtverce umístěného uvnitř prostoru cvičení
(c) je možné změnit umístění čtverce uvnitř herního prostoru
- hráči míč vedou do druhého zástupu než ze kterého vybíhali
- hráč bez míče míč naráží zpět do zástupu rozehrávajících hráčů
- hráči celé cvičení provádí s míčem u nohy, míč si s hráčem bez míře naráží
- cvičení je možné provádět pouze na jedné straně 
- ukázka cvičení natočená na tréninku je ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 6x kužel
- 8x zapichovací tyč
- 10x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE