Image Trenér a autor Josef Vrážel v dnešním dopledním článku navazuje na dva [1] [2] úvodní díly seriálu Kondice s míčem, který bude i nadále vycházet na stránkách trenérského portálu trenink.com. Z jednotlivých publikovaných cvičení bude možné sestavit kruhový trénink s míčem.

Z didaktiky fotbalu víme, že naučené dovednosti musíme rozvíjet a upevňovat ve složitějších podmínkách. Například pod tlakem času nebo v únavě. Předkládané cvičení splňuje právě tyto atributy.

Cvičení je vhodné již pro kategorie starších přípravek. Můžeme ho použít jak v hlavní části tréninkové jednotky jako součást herního kruhového tréninku, tak v průpravné části jako součást zahřátí s míčem.

Cíl herně-kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj kondičních schopností s míčem. Dále cvičením rozvíjíme dynamickou techniku.

Popis herně-kondičního cvičení:

- průpravné cvičení je určeno pro 3 hráče
- se dvěma míči
- vyznačovacími kloboučky jsou vyznačeny tři úseky
- o délce 8 metrů dle obrázku
- na obou koncích postavíme dva hráče s míčem (červení)
- v prostředním úseku se pohybuje třetí hráč bez míče
- na pokyn trenéra středový hráč přebíhá od jedné mety k druhé
- a vrací krajním spoluhráčům přihrávané míče
- jedná se o náročné kondiční cvičení
- proto by neměl interval zatížení přesáhnout 60-90 sekund u dospělých hráčů
- hráči se plynule mění ve funkcích IZ:IO = 1:2

Varianty:

- krajní hráči přihrávají polovysokou přihrávku
- krajní hráči nahazují středovému na hlavičku ve výskoku (var.1)
- středový hráč hlavičkuje míč po odražení míče od země (var.2)
- kombinace uvedených způsobů

Pomůcky:

- 4x vyznačovací kloboučky
- 2x míč{comment}