Image Slovenský autor, trenér mládeže a pedagog Univerzity Mateja Bela z Bánské Bystrice Miroslav Nemec dnes na stránkách web magazínu fotbalových trenérů trenink.com navazuje na první díl svého seriálu Príklady pohybových hier pre detské kategórie vo futbale.

"V príspevku chcem prezentovať praktické príklady (zásobník) v praxi overených pohybových hier, ktoré som využíval ako tréner futbalových družstiev prípraviek a mladších žiakov vo veku 8 - 12 rokov," říká trenér Miroslav Nemec.

A následně dodává: "V prvej časti uvediem pohybové hry, ktoré zdôrazňujú rozvoj kondičných schopností a koordinačných schopností, v druhej pohybové hry na rozvoj herných zručností. Vzhľadom k rozsahu príspevku uvádzam len obmedzený počet hier, ktoré majú slúžiť skôr ako príklady."

Pri každej hre uvádzam jej zameranie, popis a možné obmeny, tak jak tomu bylo v případě prvního dílu.

(C) Hry na rozvoj rýchlostných schopností (koordinácie):

7. Kto je najrýchlejší - rozvoj rýchlosti nástupov (štarty)

Hráči stoja v štvorčlenných skupinách za sebou - na pokyn trénera štartujú prví štyria hráči a šprintujú po čiaru vo vzdialenosti 5 m kto skôr. (víťaz získa 3 body, druhý 2 body, tretí 1 bod, štvrtý 0 bodov), potom vyštartuje druhá štvorica atď. Opakujeme 3 x. Sčítame body a prví štyria (finále) súťažia o víťaza družstva. Ďalší o poradie. Celkový počet opakovaní 4 x.

8. Súťaž družstiev - rozvoj rýchlosti nástupov (štarty) a koordinácie

Rozdelíme družstvo do 4 - 5 členných skupín. Pred každým družstvom sú rozostavané kužele vo vzdialenosti 5 m. Na znamenie vyštartuje prvý hráč, maximálnym tempom beží od kužeľa ku kužeľu a zľahka sa dotkne každého z nich. Keď sa prvý hráč dotkne druhého kužeľa, vyštartuje druhý hráč atď. Ktoré družstvo vykoná činnosť skôr. Po 90 s voľného vyklusania sa skupiny vracajú do pôvodného východiskového postavenia.

Opakujeme 3 - 4x.

9. Súťaž čísiel - rozvoj rýchlosti nástupov (štarty)

Hráči v štvorčlenných skupinách, ktorí majú čísla od 1 po 4 stoja v radoch vo vzájomnej vzdialenosti 5 m. Pred každou skupinou je vo vzdialenosti 8 - 10 m kužeľ. Povelom ku štartu je vyvolanie čísla, kde vyštartujú príslušní hráči každej skupiny, obehnú značku a vrátia sa na svoje miesto.

Opakujeme 3 - 4 x.
Obmena: štarty z rôznych polôh.

10. Vyvolávaná - rozvoj rýchlosti reakcie a lokomócie

Hráči sa rozostavia tesne okolo trénera. Ten vyhodí loptu do výšky a zavolá meno jedného z hráčov. Určený hráč chytá loptu pred dopadom na zem, ostatní hráči sa snažia uniknúť z blízkosti vyvolaného hráča, ktorý okamžite po chytení lopty zavolá: Stoj! Na tento povel sa všetci hráči zastavia a hráč s loptou zasahuje hodením lopty ktoréhokoľvek zo stojacích spoluhráčov. Za každý zásah dostáva zasiahnutý hráč jeden trestný bod. Vyhráva hráč s najmenším počtom trestných bodov z 10-20-30 pokusov.

11. Naháňačka vo dvojici - rozvoj rýchlosti lokomócie a koordinácie

Dvaja hráči sa držia za ruku a naháňajú ostatných. Kto z nich dá babu (dotkne sa chytaného hráča rukou), je voľný a na jeho miesto do dvojice nastupuje chytený hráč. Naháňajúca dvojica sa nesmie roztrhnúť.

12. Červení a bieli (obrázok) - rozvoj rýchlosti reakcie a lokomócie

Obdĺžnikové ihrisko rozdelíme stredovou čiarou na dve polovice. Asi 2 m od stredovej čiary vyznačíme na obe strany súbežné čiary, na ktoré sa postavia (sadnú, ľahnú) družstvá čelom (bokom, chrbtom) k sebe - červení a bieli. Tréner vyvoláva farbu jedného alebo druhého družstva. Družstvo, ktoré je vyvolané, začne okamžite prenasledovať druhé; jeho členovia sa čo najrýchlejšie obrátia a utekajú za hranicu ihriska vzdialenú 8-10 metrov. Kto je pred prebehom koncovej čiary chytený, má trestný bod. Víťazí družstvo, ktoré má menej trestných bodov.


Obmeny:
(a) miesto trestného bodu je chytený hráč vyradený, víťazom je družstvo, ktoré má menej vyradených
(b) štarty sa vykonávajú z rôznych postojov a polôh
(c) miesto vyvolávania farby trénerom môžu družstvá dostávať vizuálny podnet ku štartu.

Na stránkách trenérského portálu trenink.com již podobné cvičení od trenéra Jiřího Formánka, které se jmenovalo velice podobně Black & White (Černá a bílá).{comment}