Image Slovenský pedagog Univerzity Mateja Bela z Bánské Bystrice Miroslav Nemec, trenér mládeže a autor web magazínu fotbalových trenérů trenink.com dnešním článkem navazuje na první díl a druhý díl svého seriálu s názvem Príklady pohybových hier pre detské kategórie vo futbale.

"V príspevku chcem prezentovať praktické príklady (zásobník) v praxi overených pohybových hier, ktoré som využíval ako tréner futbalových družstiev prípraviek a mladších žiakov vo veku 8 - 12 rokov," říká trenér Miroslav Nemec.

Vzápětí také dodává: "V prvej časti uvediem pohybové hry, ktoré zdôrazňujú rozvoj kondičných schopností a koordinačných schopností, v druhej pohybové hry na rozvoj herných zručností. Vzhľadom k rozsahu príspevku uvádzam len obmedzený počet hier, ktoré majú slúžiť skôr ako príklady."

Pri každej hre uvádzam jej zameranie, popis a možné obmeny, tak jak tomu bylo v případě prvního a druhého dílu.

13. Vyvolávaná čísel (obrázok) - rozvoj rýchlosti reakcie a lokomócie

Rovnako početné družstvá stoja v radoch, jednotliví hráči majú pridelené čísla. Povelom ku štartu je vyvolanie čísla trénerom. Hráči vybehnú, bežia pred družstvom k ľavému krajníkovi, ďalej k méte, za družstvom bežia k pravému krajníkovi, k méte a popred družstvo sa vrátia na svoje miesto. Víťaz získava pre svoje družstvo bod. Hrá sa do určitého počtu bodov.

Obmena: štart z rôznych polôh.


14. Podávaná - rozvoj koordinácie a zručnosti v práci s loptou

Hráči sedia v zástupe s natiahnutými nohami. Prvý hráč z každého družstva vezme loptu medzi nohy, ľahne si na chrbát a zdvihne nohy dohora. Týmto spôsobom podáva loptu ponad hlavu druhému hráčovi. Ten uchopí loptu rukami, dá si ju medzi členky a podá ju opäť cez hlavu tretiemu v družstve. Keď lopta príde na koniec, vezme ju posledný a beží dopredu, sadne si pred prvého hráča a začne podávať loptu rovnakým spôsobom. Víťazí družstvo, ktoré skôr sedí vo svojom pôvodnom poradí.

15. Žabí súboj - rozvoj koordinácie a sily dolných končatín

Dvojica poskakuje v drepe a vzájomnými údermi do dlaní sa snažia vychýliť súpera z rovnováhy. Kto sa dotkne zeme inou časťou tela ako chodidlami, prehral.

16. Kohúti zápas - rozvoj koordinácie a sily dolných končatín

Hrá sa vo dvojiciach, obidvaja súperi poskakujú na jednej nohe, druhú skrčia zánožmo. Rukami zloženými pred hrudníkom sa snažia odstrčiť alebo uhnúť súperovi tak, aby stratil rovnováhu a došliapol pokrčenou nohou na zem. Obmena: môžeme hrať vo vymedzenom priestore, opustenie priestoru znamená prehru.

17. Na jeleňa - rozvoj koordinácie, hádzania a chytania lopty

Hráči stoja v kruhu, čelom do stredu. Jeden z hráčov - jeleň, ide do stredu kruhu. Hráči po obvode kruhu si prihrávajú a kto má nabité, môže po jeleňovi "strieľať (hádzať loptu). Ak ho nezasiahne, stáva sa sám jeleňom. Hráči prihrávajú tomu, kto je k jeleňovi najbližšie a jeleň sa snaží naopak byť od hráča s loptou čo najďalej.

(D) Hry zamerané na rozvoj herných zručností:

18. Bojová naháňačka s prebiehaním (obrázok) - pohyb bez lopty, klamavé pohyby

Na dlhšej strane ihriska stojí na čiare prvé družstvo. Druhé je rozostavené po celej ploche ihriska. Na znamenie vybieha prvé družstvo a snaží sa prebehnúť za čiaru na opačnej strane. Hráči druhého družstva členov prvého chytajú. Chytený hráč si sadne na zem. Komu sa podarí prebehnúť na druhú stranu, získava pre družstvo bod. Úlohy sa vymenia. Víťazí družstvo, ktoré po stanovenom počte prebehov získa viac bodov.


19. Hra na babu (obrázok) - vedenie lopty

Všetci hráči stoja s loptou vo vymedzenom štvorci 6 x 6 m. Určený hráč sa pokúša dať "babu" ostatným hráčom bez toho, aby stratil kontrolu nad loptou.
{comment}