Image Na začátku prázdnin vyšel na stránkách trenérského portálu trenink.com sedmý díl seriálu Kondice s míčem, kterému předcházelo šest [1] [2] [3] [4] [5] [6] úvodních dílů autora a trenéra Josefa Vrážela, který z publikovaných cvičení doporučuje sestavit kruhový trénink s míčem.

"Velmi důležité pro běžecký trénink fotbalu, je spojování rychlostně koordinačních schopností s ovládáním míče, což vyžaduje od hráčů maximální koncentraci," říká trenér Josef Vrážel a dodává: "To bylo dříve podrobně popsáno v mých článcích věnujících se rozvoji rychlostních schopností."

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je vhodné již od kategorie starších žáků. Je však třeba dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku.

Cíl herně-kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj kondičních a koordinační schopností za použití míče. Dále cvičením rozvíjíme dynamickou techniku. Cvičení má také za cíl napodobit pohybovou strukturu fotbalu - časté změny směru pohybu, střídání druhů běhu, střídání běhu s prácí s míčem.

Popis herně-kondičního cvičení:

- průpravné cvičení je určeno pro 3 hráče se dvěma míči
- ve výchozím postavení jsou hráči rozestavení do trojúhelníku
- hráči B a C mají míč
- cvičení zahajuje hráč A během pozpátku okolo mety (1)
- poté hráč A sprintuje proti hráči B (2)
- hráč B nahrává míč proti hráči A, který ho naráží zpět B
- po zpětné přihrávce hráč A vyráží proti hráči C (3)
- hráč C přihrává míč proti hráči A
- který ho naráží zpět C
- hráč B po zpracování zpětné přihrávky od A přebíhá do původního postavení hráče A
- hráč C po zpracování zpětné přihrávky od A přebíhá do původního postavení hráče B
- hráč A zaujme postavení místo C
- jakmile C dosáhne nového postavení startuje hráč B během pozpátku okolo mety
- a cvičení pokračuje plynule dál
- interval zatížení upravujeme podle věkové kategorie a kondičních schopností hráčů

Varianty:

- krajní hráči přihrávají polovysokou přihrávku
- krajní hráči přihrávají vysokou přihrávku na hlavu
- kombinace uvedených způsobů a to tak, že jeden krajní hráč přihrává po zemi, druhý vzduchem

Pomůcky:

- 6x vyznačovací kloboučky
- 2x míč{comment}