Image Trenér mládeže Miroslav Nemec, stále ještě nový autor web magazínu fotbalových trenérů trenink.com a především slovenský pedagog Univerzity Mateja Bela z Bánské Bystrice dnešním článkem zakončuje svůj čtyřdílný seriál. Prozatím na těchto stránkách vyšly tři díly - první , druhý a třetí ze seriálu Príklady pohybových hier pre detské kategórie vo futbale.

"V príspevku chcem prezentovať praktické príklady (zásobník) v praxi overených pohybových hier, ktoré som využíval ako tréner futbalových družstiev prípraviek a mladších žiakov vo veku 8 - 12 rokov," říká trenér Miroslav Nemec.

Vzápětí také dodává: "V prvej časti uvediem pohybové hry, ktoré zdôrazňujú rozvoj kondičných schopností a koordinačných schopností, v druhej pohybové hry na rozvoj herných zručností. Vzhľadom k rozsahu príspevku uvádzam len obmedzený počet hier, ktoré majú slúžiť skôr ako príklady."

Pri každej hre uvádzam jej zameranie, popis a možné obmeny, tak jak tomu bylo v případě prvního, druhého a třetího dílu.

20. Vykopávaná - vedenie lopty a jej krytie

Podobne ako predchádzajúca hra. Hráči s loptou sa pohybujú vo vnútri štvorca a snažia sa navzájom si vykopnúť loptu mimo štvorca. Vyhráva ten, ktorý udrží svoju loptu vo vnútri štvorca najdlhšie.

21. Triafaná do terča (obrázok) - prihrávanie a streľba

Dve družstvá stoja proti sebe vo vzdialenosti asi 15 - 20 m, hráči jedného družstva majú lopty a na pokyn sa snažia trafiť kužele vo vzdialenosti 5 - 10 m. Následne sa o to isté pokúšajú hráči druhého družstva. Hrá sa do 10 dotykov.22. Zaháňaná kopaním (obrázok) - prihrávanie

Hrajú dve 10-členné družstvá na ihrisku rozmerov 20x50m (ihrisko primerane zmenšíme pri menšom počte hráčov). Vyznačíme stredné a koncové čiary. Družstva sú voľne rozptýlené na svojej polovici ihriska.

Všetci majú svoje číslo a postupne sa pri kopaní striedajú. Kop sa vykonáva po vlastnom nadhodení zo snahou čo najďalej do súperovho poľa. Kope sa z miesta, kam po prvý krát dopadla lopta na zem. Hrá sa tak dlho, až sa niektorej strane podarí odkopnúť loptu na určenú zadnú čiaru súperovho ihriska.23. Lopta ponad (pomedzi) lavičku (povraz) - rozvoj citu pre loptu

Dvojice, trojice odbíjajú nohou, hlavou loptu ponad lavičku (povraz) na určený počet dotykov.

26. Hra so žonglovaním - rozvoj citu pre loptu

Hráči vedú loptu po zemi, určený vyvolávač zakričí "teraz!", všetci hráči zdvihnú loptu a začnú žonglovať. Kto udrží loptu najdlhšie vyhráva.

24. Zaháňaná lopty (obrázok) - prihrávanie, streľba

Obdoba predchádzajúcej hry, dve družstvá stoja na svojej polovici ihriska, v strede je ťažšia lopta (medicinbal), ktorú sa snažia triafaním lopty dostať za súperovu koncovú čiaru (počet lôpt na triafanie je ľubovolný). Tieto hry rozvíjajú presnosť prihrávania, preberanie lopty a streľbu.25. Triafaná kopaním (obrázok) - prihrávanie a vedenie lopty

Hráči družstva stoja za sebou v 6 metrových vzdialenostiach. Posledný v každom družstve má pri nohách loptu, ktorí na povel prihrávajú predposlednému, ten ďalšiemu pred sebou atď. Ak sa lopta dostane k prvému, ten sa má trafiť do malej bránky vzdialenej 6 - 8m. Triafa tak dlho, až dosiahne cieľ a družstvo dostáva bod.

Po úspešnom kope hráč loptu vedením dopraví na koniec družstva a zahajuje druhé kolo. Ostatní sa posunú o 1 miesto smerom k bránke. Víťazom je družstvo, ktoré sa skôr vystriedalo.26. Vykopnutie lopty z kruhu - prihrávanie, streľba

Šesť až osem hráčov utvorí kruh vzájomným uchopením sa za ruky v upažení. Jeden z hráčov je uprostred kruhu s loptou a snaží sa ju vykopnúť medzerami medzi hráčmi. Hráči, tvoriaci kruh, zabraňujú v strelení gólu tesnejším uzatváraním kruhu. Hráča vo vnútri kruhu striedame po určitom časovom intervale alebo po vykopnutí lopty von z kruhu - po dosiahnutí gólu. Spočítavame počet vykopnutí každému hráčovi.{comment}