Image V průběhu několika předcházejících měsíců vyšlo na stránkách fotbalového trenérského portálu trenink.com sedm [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] dílů seriálu Kondice s míčem autora a trenéra Josefa Vrážela, který z publikovaných cvičení doporučuje sestavit specifický kruhový trénink s míčem.

"Velmi důležité pro běžecký trénink fotbalu, je spojování rychlostně koordinačních schopností s ovládáním míče, což vyžaduje od hráčů maximální koncentraci," říká trenér Josef Vrážel a dodává: "To bylo dříve podrobně popsáno v mých článcích věnujících se rozvoji rychlostních schopností."

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je vhodné již od kategorie starších žáků. Je však třeba dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku.

Cíl herně-kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj kondičních a koordinační schopností za použití míče. Cvičením rozvíjíme dynamickou techniku převzetí míče v plné rychlosti při spolupráci dvou hráčů.

Popis herně-kondičního cvičení:

- průpravné cvičení je určeno pro 4 hráče
- hráč A má míč
- hráči A a D stojí proti hráčům B a C
- vzdálenost mezi hráči je přibližně 20 metrů
- mezi hráči je z kuželů (modré) vytvořen čtverec
- čtverec má rozměry 2x2 metry
- po stranách čtverce ve vzdálenosti přibližně 5ti metrů jsou umístěny dva kužely (červené)
- cvičení zahajuje hráč A přihrávkou po zemi na hráče B
- B vybíhá proti míči tak, aby ho byl schopen převzít uvnitř čtverce
- po přebrání míče hráč B ihned vede míč ve směru jednoho z kuželů
- v ten okamžik vybíhá A maximální rychlostí ve směru postavení hráče C

Varianta 1:

- B přihrává jim vedený míč do běhu hráči A a sprintuje okolo kuželu do postavení hráče D
- A přebírá míč a vede ho k hráči C a předává mu ho
- hráč C přihrává míč na hráče D a cvičení pokračuje plynule na opačnou stranu
- hráči A a B musí neustále vzájemně koordinovat svůj pohyb

Varianta 2:

- B přihrává jim vedený míč hráči C a sprintuje okolo kuželu do postavení hráče D
- hráč C míč ihned naráží sprintujícímu hráči A
- hráč A míč přebírá a kontrolovaně předá míč nazpět hráči C
- hráč C přihrává míč na hráče D a cvičení pokračuje plynule na opačnou stranu

Varianty:

- měníme způsob přihrávání na hráče B
- dle záměru měníme délku běžecké dráhy

Pomůcky:

- 8x vyznačovací kloboučky
- 1x míč{comment}