3D ANIMACE  Na stránkách www.trenink.com jsme se rozvoji herní kondice věnovali v cvičeních Rychlostní vytrvalost ve čtverci s míčem (2.část) nebo Kondiční souboj 2:1 v pokutovém území.
 
Seriál cvičení nazvaný Kondiční trojúhelník s míčem je organizačně nenáročný. Třetí díl navazuje na první a druhou část a všechna cvičení je možné využít v rámci jednoho tréninku. Cvičení jsou zaměřena na rozvoj herní kondice formou střídavého zatížení, kdy si hráči narazí míč, vedou míč, přihrají ho přebíhají na další pozici.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem herně kondičního cvičení je rozvoj krátkodobé vytrvalosti specifickou formou s míčem. Hráči během cvičení pravídelně střídají dlouhé přihrávky, naražení míče, vedení míče, znovu přihrávku a pohyb za míčem. To vše maximální možnou intenzitou.  
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je rovnostranný trojúhelník
- délka strany je trojúhelníku je 15 metrů
- cvičení je určeno pro čtyři hráče do pole
- tři hráči (B,C,D) stojí každý u jednoho vrcholu trojůhelniku
- hráč (A) má míč
- a stojí na jedné straně trojúhelníku
- mezi hráč (D) a (B) 
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- hráč (A) s míčem zahajuje cvičení
- přihrává míč k hráči (B)
- okamžitě po odehrání míče sprintuje prot hráči (B)
- hráč (B) prvním dotykem míč vrací hráči (A)
- který míč přijímá ve středu strany trojúhelníku 
- míč vede ke středové metě
- kteoru s míčem u nohy obíhá
- po oběhnutí přihrává na hráče (B)
- okamžitě po odehrání míče sprintuje na pozici hráče (B)
- cvičení se opakuje
- cvičení je limitováno:
(a) časovým limitem
(b) počtem opakování 
 
Varianty:
 
- cvičení je možné provádět protisměrně
- je možné upravit velikost trojúhelníku
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik (leh, sed, ...)
 
Pomůcky:
 
- 3x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE