Herně-technickým cvičením zaměřeným na ovládání míče na malém prostoru, obcházení bránících hráčů a kličkování jsme se věnovali v cvičeních Únik z vězení 1:3, ve kterém útočící hráč s míčem musí reagovat na tři bránící hráče, kteří s míčem u nohou se snaží dostat do takové pozice a postavení, aby mu zabránili proběhnutí skrz branky nebo Přijmutí míče a souboj 1:2, zaměřeného na nácvik přijmutí míče, se zaměřením na první dotek, tak aby hráč s míčem ho měl plně pod kontrolou a měl možnost zakončit přihrávkou do jedné z branek nebo míč provést mezi dvojicí kuželů. 

Cvičení pojmenované Messiho čtverec je určeno pro nácvik herní zápasové situace, kdy hráč týmu držícího míč se na malém prostoru dostává pod tlak a do presinkové situace trojice bránících, napadajících hráčů. Po přijmutí míče má útočící hráč za úkol, co nejrychleji opustit přehuštěný prostor, změnit těžiště hry a projít s míčem u nohy jednu ze čtyř průchozích branek.  

Herní cvičení je organizačně i prostorově nenáročné. Určeno je pro 6 hráčů do pole věkové kategorie žáků a dorostenců s tím, že hráči jsou rozděleni do dvou týmu. Jeden tým zahajuje cvičení v pozici útočníků, druhý tým brání.   

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube


Tipy na cvičení zaměřené na ovládání míče:

 

 

Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je nácvik výběru místa a pohybu útočícího hráče před přijmutím míče, se zaměřením na první dotek s míčem, pokrytí míče před napadajícími hráči a zhodnocení herní situace, kdy hráče s míčem je v početně nevýhodné situaci jeden na tři (1:3). Cílem je, aby se hráč s míčem prosadil proti trojici obránců a zakončil nebo provedl míč skrz jednu ze čtyř průchozích branek.

Bránící hráči se pokouší poziční hrou, aktivním přistoupením k hráči a tlakem na míč znemožnit zakončení. Současně se pokouší o konstruktivní odebrání míče a kombinace mezi trojicí hráčů.

 


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 10x10 metrů
- v horních a dolních rozích jsou postaveny průchozí branky
- průchozí branky jsou vyznačeny pomocí kuželů
- velikost průchozích branek je 1,5 metrů  
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva tříčlenné týmy:
(a) útočící hráči (A-C)
(b) bránící hráči (K-M)
- ve středu levé strany stojí hráči (A) a (C)
- ve středu pravé strany je hráč (B)
- ve středu horní strany stojí obránce (K)
- v těžišti herního prostoru stojí hráč (L)
- uprostřed dolní strany je hráč (M)
- hráč (A) má u nohy míč
- hráči na bočních stranách mají k dispozici dostatek míčů 

 

 

Popis herního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- po zemi si přihrává míč s hráčem (B)
- středový bránící hráč (L) přihrávkám nebrání
- útočící hráč (A) nebo (B) míč přijme a vyrazí s míčem směrem do čtverce
- v okamžiku, kdy útočící hráč udělá pohyb dovnitř čtverce
- tak reagují všichni tři obránci (K-M)
- cílem útočícího hráče (A) je provést míč skrz jednu z průchozích branek
- bránící hráči (K-M) aktivně přistupují k hráči s míčem
- vytváří presinkovou situaci a pokouší se zabránit provedení míče
- v případě konstruktivního zisku míče
- je cílem zašlápnutí míče na libovolném místě na obvodu herního prostoru
- mimo prostor průchozích branek 

 

 

Trenérské poznámky:

- každá jednotlivá akce by neměla být delší jak 10 vteřin
- hráči s míčem by se měli pokoušet o rychlé, dynamické řešení situace
- u útočících hráčů se zaměřujeme na správný první dotek s míčem  
- pokud chceme usnadnit roli útočícímu hráči, tak:
(a) bránící hráči nebo pouze někteří začínají v neobvyklé pozici (klek, sed, leh)
(b) bránící hráči zahajují cvičení otočení směrem mimo herní prostor  

 


Tipy na cvičení zaměřené na vedení míče:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost průchozích branek (zvětšit/zmenšit)
(c) postavení branek mimo rohy herního prostoru
- průchozí branky je možné nahradit malými přenosnými brankami 
- je možné zkrátit interval jednotlivé akce na 6 nebo 8 vteřin
- u druhé varianty je cvičení zahájeno autovým vhazováním

 

Pomůcky:

- 8x kužel
- 12x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE