TAKTIKA  Taktice, především zakládání útoků jsme se věnovali v seriálech cvičení Křídelní hra v systému 4:4:2 nebo Vedení útoku středem v systému 4:4:2, kde šlo o to naučit útočící hráče prosadit se středem proti zformované obraně soupeře.
 
První díl nového seriálu Předfinální kombinace v systému 4:3:3 se naopak zaměřuje na kombinaci v systému 4:3:3 v útočné třetině herního prostoru se zaměřením na uvolnění křídelního prostoru tandemovým náběhem a centr na nabíhající hráče.  
 
Cíl taktického cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik útočné kombinace v systému 4:4:3, která je zahájena vyvedením míče středem pole s následným přenesením do křídelního prostoru a tandemovým náběhem od středového hráče a centrem z tohoto prostoru na nabíhající hráče.
 
 
Organizace taktického cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- na herním prostoru jsou vyznačeny čtyři, respektive šest pozic:
(a) rozehrávající pozice (A) ve středovém kruhu
(b) hrotový útočník (B) v kruhové výseči před pokutovým územím
(c) ofenzivní tředový záložník (C) v těžišti mezi hráči (A),(B) a (D)
(d) křídelní hráč (D) u autové čáry, pod úrovní hrotového útočníka
- brankář (G) chytá v brance
- všechny pozice jsou zdvojené
- pouze útočník (B) je na pozici sám
- cvičení probíhá paraleně z levé a pravé strany
- hráči na pozici (A) mají k dispozici dostatek míčů
 
 
 
Popis taktického cvičení:
 
- hráč (A) zahajuje krátkým vedením míče směrem k hrotovému útočníkovi (B)
- následně přihrává hrotovému útočníkovi (B)
- okamžitě po přihrávce přímočaře nabíhá do pokutového území
- útočník (B) prvním dotykem míč sráží na záložníka (C)
- po odehrání míče si útočník hledá prostor místo pro zakončení
- záložník (C) míč posouvá do křídelního prosotru na hráče (D)
- vzápětí se rozbíhá do křídelního prostoru a jde do tandemového náběhu
- hráč (D) míč přijme a navádí ho směrem k brance
- následně časuje přihrávku na hráče (C)
- hráč (C) z křídelního prostoru adresnou přihrávkou hledá nabíhající hráče (A) a (B)
- hráči akci zakončují
- po skončení akce se hráči posouvají na pozice:
(a) hráč (A) na pozici (B)
(b) hráč (B) na pozici (A)
(c) hráč (C) na pozici (D)
(d) hráč (D) na pozici (C)
- cvičení se opakuje z druhé strany       
 
Varianty:
 
- první přihrávka od hráče (A) na hráče (B) jde vzduchem
- cvičneí probíhá pouze na jedné straně (malý počet hráčů)
- přihrávka z křídelního protoru jde (vzduchem/po zemi) 
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 6x mety (kloboučky, kužely)
- 12x míč
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE