Se stejnou rychlostí s jakou se blíží začátek letních prázdnin se blíží i konec jarní části soutěží. Konec sezóny pro některé hráče a trenéry obvykle znamená ztrátu motivace, sníženou koncentraci a menší počet hráčů na tréninku. Proto na www.trenink.com přinášíme jako inspiraci několik zábavných cvičení pro poslední tréninky v sezóně.

Cvičení jsou zaměřená na vedení a ovládání míče a to jak pro dvojice nebo trojice hráčů, tak pro pro skupinový nebo týmový trénink. Cvičení je následně možné využít v individuálním tréninku během prázdnin a v přípravě na novou sezónu.  

Chyť si svoji myšku

Cvičení pro dva hráčd a klade důraz na schopnost hráčů rychle pracovat s míčem, jeho dobré ovládání a koordinovanou práci s míčem. Hráče by mělo bavit a vést je nenásilnou formou ke zlepšování všech činností s míčem.

Je určeno především pro nejmenší mládežnické kategorie. Hráče by cvičení mělo bavit a vést je nenásilnou formou ke zlepšování všech činností s míčem.

 

Plážoví krabi

Naučit ovládat a následně zlepšovat vedení míče nohou u nejmenších hráčů je cílem týmového cvičení. U hráčů rozvíjíme schopnost orientovat se v přehuštěném prostoru, schopnost reagovat na stále se měnící situaci a dosáhnout požadovaného cíle. U starších hráčů je možno toto herní cvičení zařadit do průpravné části tréninkové jednotky s větším důrazem na soutěživost.

V cvičení se zábavnou formou soutěže snažíme naučit hráče ovládat míč s nutností reagovat rychlou změnou směru s míčem u nohy, podle toho jak to situace vyžaduje.

 

Chytačka s předáváním míčů mezi hráči

Cílem cvičení je zábavnou formou hráče naučit spolupráci, komunikaci ve spojení s nácvikem přihrávky a techniky ovládání míče. Pro starší hráče je vhodné zvětšit počet chytajících hráčů na dva až tři, případně hráče s míčem nechat hrát druhou nohou. 

Důležitá je také orientace v prostoru, schopnost předvídat, myslet dopředu za sebe, ale také předvídat pohyb a chování svých spoluhráčů, kteří jsou pod tlakem protihráče.

 

Mrazík

Cílem cvičení je zlepšit u ovládání a vedení míče u nejmenších fotbalistů, případně zábavnou formou zapracovat starší hráče před tréninkem v průpravné části, zlepšit jejich orientaci v prostoru, schopnost rychle měnit směr vedení míče a budovat týmovou soudržnost.

Cvičení rozvíjí schopnost hráčů rychle reagovat na podněty při ovládání míče, týmově spolupracovat a uvědomit si důležitost jednotlivého hráče pro tým.

 

Drsňák nebo bábovka

Cílem  cvičení je u hráčů vypěstovat schopnost hráčů správně se rozhodnout při řešení situace 1:1, zvolit správnou variantu, vzít na sebe zodpovědnost a počítat s případným rizikem při neúspěšném řešení.

Cvičení je určeno pro mládežnické kategorie, velice zábavným a často motivujícím je i pro dorostence nebo dospělé. 

 

TIP REDAKCE