Pokud letní příprava již nezačala, tak se rychle blíží. My jsme přinesli našim čtenářům inspiraci v podobě cvičení z prvního tréninku Zbrojovky Brno během letní přípravy nebo celých 28 cvičení pro herně-kondiční kruhový trénink s míčem.

Letní období, vedle příchodu nových hráčů a jejich testování, je typické tím, že trenéři a celý realizační tým musí pracovat s větším počtem hráčů než běheh soutěžního období.


Přinášíme několik průpravných a kondičních her určených pro celý tým, v případně extrémního počtu hráčů pro polovinu týmu, které je možné zařadit v průběhu letního přípavného období. 
 

14 hráčů

 

7:7 na průnikové zóny v kříži

Cílem hry je naučit hráče nebát se pracovat s přiměřeným rizikem a zahrát průnikovou přihrávku v předem určených presinkových prostorech, uvědomit si však riziko této přihrávky, protože případná ztráta míče staví celý tým bez míče do velmi nevýhodné situace. 

V prostoru průnikových prostorů hráči vytváří presinkové zóny, od hráčů je vyžadována schopnost udržet míč, pod tlakem soupeře, pod svou kontrolou a nedělat zbytečně nevynucené chyby, které znamenají ztrátu míče. Při naražení míče je preferována "narážečka na třetího".


16 hráčů

 

Dvouproudá křižovatka 4+4:4+4 s nahrávači

Cílem této průpravné hry je naučit hráče držet míč v početně vyrovnané situaci a využít k tomuto držení své narážeče na dvou ze čtyř stran hrací plochy. Důraz musí být také kladen na orientaci v přehuštěném prostoru, změnu těžiště hry a přenesení hry a také kombinovat pomocí krátkých přízemních přihrávek.

Hru zařazujeme především do hlavní nebo případně závěrečné části tréninkové jednotky. Velice vhodná je tato hra pro intervalové zatížení.


Hra 8:8 s brankáři - bezpečné čtverce

Cílem této průpravné hry je ve vyznačených zónách dát útočícím hráčům čas a prostor připravit nebo vymyslet finální přihrávku do pokutového území, hráče navést k tomu aby kolmé přihrávky směřující k soupeřově brance směřovali do stanovených prostorů a bránící hráči se musí vyrovnat s faktem, že finální přihrávky budou přesnější, protože útočící hráči mají dostatek času a prostoru.

Nejvhodnějším zařazením je hlavní, případně závěrečná část tréninkové jednotky.


8:8 na 3 trojúhelníky a průnikové přihrávky

Cílem průpravné hry je naučit hráče týmu držícího míč připravit si takovou pozici, aby se mohli pokusit o přízemní průnikovou přihrávku skrz dvě strany jednoho ze tří trojúhelníků, která musí směřovat na spoluhráče mimo tyto trojúhelníky. 

Bránící hráči vytváří presinkové situace, pokouší se získat míč konstruktivním odebráním a zabránit průnikové přihrávce, po zisku míče se pokouší o průnikovou přihrávku jejich tým.

 

17 hráčů 

10:7 na 1 dotek se třemi volnými hráči

Cílem hry je naučit hráče držet bezpečně míč pod svou kontrolou, zjednodušit kombinaci, v početní výhodě 10:7 hrát jedním dotykem, v případě nouze využít volné hráče, kteří mají povolený větší počet doteků a mohou změnit rytmus a těžiště hry. 

Od hráčů je vyžadován dobrý výběr místa po odehrání míče, stejně jako pohyb bez míče. Bránící hráči mají za úkol vytvořit tlak na hráče s míčem hrajícím pouze jedním dotykem a na volné hráče, kteří jsou z hlediska vývoje hry nejnebezpečnější.

 

Držení míče na třetího

Cílem průpravné hry je naučit hráče týmu držícího míč vyhledávat při kombinaci určené hráče, kteří se převážně pohybují v těžišti hry a kteří by měli být tvůrci hry. 

Snahou je najít jednoho z tvůrců hry, kteří se pokouší najít přihrávkou dalšího hráče z týmu. Po úspěšně provedené kombinaci tým dále drží míč. Bránící hráči se pokouší o konstruktivní odebrání míče.

Hru zařazujeme do hlavní nebo průpravné části tréninkové jednotky, cvičení zvládnou hráči od věkové kategorie mladších žáků.

 

18 hráčů

 

Hra 9:9 ve 4 čtvercích z 9

Cílem dnešní průpravné hry je schopnost hráčů držících míč měnit rytmus a především těžiště hry, tak aby to bylo pro tým výhodné. Hráči mají vhodným posouváním míče po hrací ploše vymanit se z tlaku, který naopak vytváři tým bez míče. 

Na hráče jsou kladeny nároky i z oblasti orientace na hrací ploše, kde je třeba dodržovat návrat do svého výchozího postavení po ztrátě míče nebo po přesunu do jiného čtverce.

Hru zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, určena je jak pro mládežnické mužstva od žákovských týmů tak až po týmy dospělých.


TIP REDAKCE