Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

2_gen_dvojice_celne_mic AKTUALIZOVÁNO  Na www.trenink.com publikoval trenér Jiří Formánek první část seriálu, který popisuje průpravné hry zaměřené na schopnost hráčů udržet míč pod svou kontrolou, pro malé skupiny čtyř až pěti hráčů.

Druhá část seriálu se jmenuje Hra 5:5 na 4 branky na 2 stranách, cílem je vedle kondičního charakteru cvičení snaha pracovat na schopnostech hráčů měnit těžiště hry, úspěšně kombinovat na malém prostoru a připravit si výchozí pozici pro "zakončení" kombinace přihrávkou do jedné z branek, případně zašlápnout míč v koncové zóně.

Hra je vhodná již pro věkovou kategorii mladších žáků, je třeba upravit výchozí parametry hrací plochy, obvykle zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky.

 

Cíl průpravné hry:

Cílem průpravné hry je naučit hráče držet míč v menší skupině pod svou kontrolou tak, aby vhodným pohybem a správným výběrem místa bylo možné efektivně měnit těžiště hry, efektivně kombinovat a připravit si výchozí pozici pro "zakončení" kombinace přihrávkou do jedné z branek, případně převedením míčem do jedné ze dvou koncových zón. Bránící tým se vhodným přesouváním a posuny snaží o konstruktivní odebrání míče a podobně jako první tým o zakončení akce stanoveným způsobem.

 

formanek_5_5_4_branky_teziste_2_2012
Popis průpravné hry:

- herním prostorem je obdélník
- herní prostor má rozměry 35x40 metrů
- na dvou protilehlých stranách jsou umístěny branky
- na těchto dvou stranách jsou vždy dvě branky
- na opačných dvou stranách jsou vyznačeny dvě koncové zóny
- koncové zóny jsou 2,5 m hluboké
- branky jsou neutrální, nejsou rozdělené podle týmů
- hra je určena pro deset (10) hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy
- poměr hráčů je 5:5
- jeden z pětičlenných týmů má ve svém držení míč
- snahou hráčů tohoto týmu je udržet míč pod svou kontrolou
- hráči s míčem mají neomezený počet doteků
- po stanoveném počtu přihrávek (4,5,6,8)
- kdy drží míč pod svou kontrolou
- je snahou ukončit držení míče:
(a) přihrávkou do libovolné branky na obvodu
(b) převedením míče do koncové zóny
- při vstřelení branky další akci zahajuje tým který branku dostal
- bránící hráči se snaží o:
(a) vytěsnění kombinace do nevýhodného postavení
(b) konstruktivní odebrání míče
(c) vlastní kombinace a zakončení akce
- hru je vhodné organizovat:
(a) intervalovým způsobem (důraz na kondiční aspekt)
(b) na počet vstřelených branek (důraz na motivační aspekt a týmovou práci)

Varianty:

- první tým držící míč zakončuje pouze do branek, druhý tým do branek i koncových zón
- první tým zakončuje do branek, druhý pak pouze do koncových zón
- přihrávka do branky může být pouze prvním dotykem
- pro zakončení akce je třeba:
(a) pro zakončení do branek (5,6) přihrávek
(b) pro převedení do zóny (6,8) přihrávek
- hráči týmu držícího míč mají omezený počet doteků (2,3,4)
- tým který vstřelil branku pokračuje v držení míče i v následující kombinaci
- lze upravit velikost hrací plochy:
(a) zvětšit 40x40 metrů (kondičně náročnější)
(b) zmenšit 25x25 nebo 30x30 metrů (prostorově náročnější)
- manipulovat lze i s počet zapojených hráčů:
(a) situace 4:4
(b) situace 6:6

Pomůcky:

- 8x mety (kužely, kloboučky)
- 4x malá branka (nebo 8x mety na vyznačení branek)
- 8x míč
- 10x rozlišovací trika (2 barvy 5:5)