Image Dva články Rychlopalba a Rychlopalba - dvojí zakončení, která již v minulosti vyšly na stránkách trenérského portálu trenink.com, od trenéra Vladana Pražáka jsou svým cílem velice blízká dnešnímu cvičení trenéra Ladislava Matrase.

Autor dnešního článku Individuální zakončení třikrát jinak se střelbě věnoval již ve svých předcházejících příspěvcích Zakončení pod časově prostorovým tlakem 1:1 [1] [2] [3]. Dnes je cílem nácvik techniky střelby po individuálním vedení míče, z různé vzdálenosti a úhlů od branky. V průběhu cvičení dbáme na přesnost a účinnost střelby.

Cvičení zařazujeme na závěr průpravné části tréninkové jednotky zaměřené střelbu a zakončení, případně na začátek hlavní části tréninkové jednotky. Zvládnou ho již hráči starší přípravky.

 


Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je, aby si hráči vyzkoušeli různé způsoby zakončení po individuální akce, z různé vzdálenosti a úhlů od branky, případně různým způsobem (po vedení míče, hlavou, volejem, halfvolejem). To vše v maximální možné rychlosti a pod časovým tlakem s důrazem na efektivitu v zakončení.

Popis průpravného cvičení:

- cvičení provádíme v libovolném prostoru okolo velkého vápna
- trenéra a hráče rozestavíme podle nákresu
- cvičení je určeno pro všechny hráče v týmu
- protože do podobné situace se během utkání může dostat prakticky každý z hráčů
- brankáři jsou připraveni v brance
- hráči jsou postaveni dle nákresu
- po provedení cvičení se hráči zařadí do zástupu
- vhodné je, aby se cvičení účastnilo maximálně 8-10 hráčů
- aby se hráči dostali po tlak určíme jim časový interval do kterého musejí zakončit
- aby bylo postaráno o motivaci hráči si počítají vstřelené branky
- trenér útočícímu hráči vždy oznámkuje nebo zhodnotí provedení osobního souboje
- hráče nabádáme ke kreativitě, seberealizaci, sebevědomému řešení situace
- tak, aby jejich role byla v dané situaci dominantní
- řešení situace necháme čistě na pocitu samotného hráče
- tak, aby se rozvíjela jeho představivost a tvůrčí myšlení
- trenér určí z jaké vzdálenosti hráči zakončují
- nebo musí zakončit do určitého časového intervalu

Metodická poznámka:

Cvičení je při vysoké intenzitě provedení velmi náročné, proto je nutné, aby trenéři (zvláště u mladších věkových kategorií) hráče zbytečně nepřetěžovali a volili adekvátní intervaly odpočinku(podle počtu hráčů,atd.)

Varianty:

- první zakončení po vedení míče musí být vždy:
(a) slabší nohou
(b) v prostoru před pokutovým územím
- míče z prostoru za brankou se:
(a) přihrávají po zemi
(b) nahazují do vzduchu
(c) náhodně kombinují
- alespoň jedno ze zakončení musí být hlavou nebo volejem
- obě dvě zakončení po přihrávkách zpoza branky jsou prvním dotykem

Pomůcky:

- 1x přenosná branka
- 16x míč
- 5x kužely (mety, kloboučky)
- rozlišovací trika